ณุศาศิริ ผนึกพันธมิตรเซ็นMOUสร้าง My Ozone เมืองกัญชาครบวงจร

08 ก.ย. 2564 | 03:17 น.

ณุศา ซีเอสอาร์ โดยณุศาศิริ จับมือฮานนาบิส โกลบอลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเซ็น MOUาสร้าง My Ozone เมืองกัญชาที่มีระบบนิเวศครบวงจร หนุนศึกษา วิจัยกัญชา ผลักดันเรื่องการลงทุน พร้อมเปิดตลาดต่างประเทศ

รศ. ดร.อนันต์  ทองระอา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่าทั้งสามฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดเป็น “คลัสเตอร์”ระบบนิเวศด้านกัญชา กัญชง การผลักดันเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข โดยให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์” โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพที่ให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การใช้ประโยชน์ของพืชกัญชงทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จาก กัญชง การคิดค้นตำรับยาและการใช้สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย การพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุข 

ณุศาศิริ ผนึกพันธมิตรเซ็นMOUสร้าง My Ozone เมืองกัญชาครบวงจร

พร้อมด้วยการจัดทำสรุปสถิติในการให้การรักษาให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย และสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก

 

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด ได้กล่าวว่า “ทางณุศาศิริฯ มีแนวคิดในเรื่องการพัฒนา กัญชง กัญชา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย จากทุกมุมมอง  ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์ ที่จะดึงศาสตร์การใช้ กัญชง กัญชา ครบทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเราเป็น Medical Hub ของโลก

ณุศาศิริ ผนึกพันธมิตรเซ็นMOUสร้าง My Ozone เมืองกัญชาครบวงจร

 การจับมือกันครั้งนี้ถือเป็นเฟสแรก ในการร่วมงานวิจัย ที่จะนำสาร CBD (Cannabidiol) ที่มีอยู่ในกัญชง กัญชา  ที่มีคุณสมบัติเรื่องลดความวิตกกังวล ลดความตึงเครียดโดย คุณหมอ จักรภพ เอี้ยวตระกูล ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ เป็นที่ปรึกษาของ โรงพยาบาลพานาซี ได้ใช้ สารตัวนี้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียด นอนไม่หลับ และติดยานอนหลับ โดยสามารถใช้สาร CBD นี้มาบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้  และที่สำคัญสารตัวนี้ยังเป็นสารที่ลดการอักเสบ ซึ่งก็จะทำให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับการรักษาโควิดได้  จึงเล็งเห็นว่าควรนำผลงานวิจัยนี้ไปต่อยอดได้อีก

 

การจับมือร่วมกันกับหน่วยงานที่เป็นเอกในด้านต่างๆนี้ ก็เพื่อผลักดันให้กัญชาและกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคตของไทย   เริ่มจาก การผนึกกำลังและระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างนวัตกรรมกัญชา ตั้งแต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก  การพัฒนาสายพันธุ์  การวิจัย  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ และที่สำคัญ  ยังร่วมมือในการผลิตสารสกัดสำคัญ พร้อมการตรวจสอบคุณภาพ  ตลอดจนให้ประชาชนเข้าถึง กัญชา และ กัญชง ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน”

ณุศาศิริ ผนึกพันธมิตรเซ็นMOUสร้าง My Ozone เมืองกัญชาครบวงจร

ด้านนายอุดม หวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด และผู้บริหารจาก บริษัท ฮานนาบิส โกลบอล จำกัด ได้กล่าวว่า “ปัจจุบัน กัญชง และกัญชา กำลังได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข การแพทย์ และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทมีศักยภาพในด้านการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยเล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำสารที่ผลิตได้จาก กัญชา กัญชง นอกจากในด้านการแพทย์ ยังสามารถนำไปค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ได้อีกมากมาย นอกจากเราจะผลิตเพื่อตลาดในประเทศไทย ยังสามารถเปิดไปสู่ตลาดโลกได้อีกด้วย จึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการร่วมมือในครั้งนี้”