อย่าซื้อเอง! น้ำมันกัญชา ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.

31 ส.ค. 2564 เวลา 7:53 น. 57

สธ. เตือนประชาชน อย่าซื้อน้ำมันกัญชาใช้เอง มีความผิดตามกฎหมาย หากต้องการใช้เพื่อรักษาโรค ให้เข้ารักษาในสถานพยาบาล ให้แพทย์ที่ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์ และสอบผ่านขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายเท่านั้น

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เตือนประชาชน อย่าซื้อน้ำมันกัญชาใช้เอง เพราะมีความผิดตามกฎหมาย และอาจได้รับผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ หากต้องการใช้เพื่อรักษาโรค ให้เข้ารักษาในสถานพยาบาล ให้แพทย์ที่ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์ และสอบผ่านขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายเท่านั้น

โดยแพทย์จะใช้สารสกัดกัญชา ต่อเมื่อรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ใช้รักษา เช่น ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล

2. ใช้ควบคุมอาการ เช่น โรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล โรคปลอกประสาทอักเสบ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นต้น

3. “อาจมีประโยชน์” ในการรักษา แต่ยังขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ ต้องศึกษาวิจัย เช่น การรักษามะเร็ง โรคอื่นๆ

ผู้ต้องการใช้กัญชารักษาโรคควรรับบริการที่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ นัดหมายได้ทาง แอปพลิเคชันมือถือ “Dr Ganja in TTM” หรือ โทร. 0 2591 1964
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง