ซีพีเอฟคว้ารางวัลความเป็นเลิศในการสื่อสารรายงานความยั่งยืนเวทีระดับโลก

07 ก.ย. 2564 | 05:37 น.

ซีพีเอฟ รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับโลก The International ARC Awards 2021 เป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รางวัลจากความโดดเด่นด้านความเป็นเลิศในการสื่อสาร

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ของ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล The International ARC Awards 2021  ประเภท Specialized Annual Reports กลุ่ม Sustainability Report : Asia/Pacific ระดับ Silver ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวและเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  ตอกย้ำประสิทธิภาพในการนำเสนอรายงานความยั่งยืน อย่างสร้างสรรค์ ข้อมูลครบถ้วน และชัดเจน
“รางวัลดังกล่าวนี้ สะท้อนการสื่อสารในการรายงานความยั่งยืน ที่เข้าใจได้ง่ายถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ  รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า”

สำหรับรางวัล The International ARC เป็นรางวัลภายใต้ Mercomm International Awards Programs จัดโดยบริษัท MerComm, Inc. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความเป็นเลิศในด้านการสื่อสารและเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำงานโดดเด่นแก่องค์กร บริษัท หรือลูกค้า อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี โดยพิจารณารางวัลจากการนำเสนอข้อมูลได้ตรงประเด็น การกำหนดเป้าหมายระยะยาวและการแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการออกแบบที่น่าสนใจ  ซึ่งรวมแล้วสะท้อนภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้อย่างถูกต้อง          

ทั้งนี้  รางวัลดังกล่าว ได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและวิทยาการเทคโนโลยีจากทั่วโลก แบบ Blind judges โดยมีการจัดลำดับคะแนนตามเกณฑ์ของรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 70%