เงินเยียวยานักเรียน 2000 บ.เริ่มจ่ายแล้ว เช็คไทม์ไลน์/ ช่องทางติดต่อที่นี่

06 ก.ย. 2564 | 03:25 น.

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท เริ่มจ่ายแล้ว เช็คไทม์ไลน์ ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ ไม่ได้รับเงินตามกำหนด ช่องทางติดต่อ เบอร์โทร. สรุปที่นี่

เกาะติด เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท มาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 เพจ ศธ.360 องศา โพสต์ข้อความว่า เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

เงินเยียวยานักเรียน 2000 บ.เริ่มจ่ายแล้ว เช็คไทม์ไลน์/ ช่องทางติดต่อที่นี่

ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยานักเรียน

 • สพฐ.( สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รับเงินเยียวยา ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • สอศ.(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) รับเงินเยียวยา ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • กศน.(สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) รับเงินเยียวยา โดยรับเงินสดที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • สช.(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) รับเงินเยียวยา ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์

 • นักเรียนสังกัด สพฐ.สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th 

เงินเยียวยานักเรียน 2000 บ.เริ่มจ่ายแล้ว เช็คไทม์ไลน์/ ช่องทางติดต่อที่นี่

 • นักเรียนสังกัด สช.ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://opec.go.th 

เงินเยียวยานักเรียน 2000 บ.เริ่มจ่ายแล้ว เช็คไทม์ไลน์/ ช่องทางติดต่อที่นี่

 • นักศึกษาสังกัด สอศ. ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://www.vec.go.th 

เงินเยียวยานักเรียน 2000 บ.เริ่มจ่ายแล้ว เช็คไทม์ไลน์/ ช่องทางติดต่อที่นี่

 

 • นักศึกษา กศน.ตรวจสอบสิทธิ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

หากยังไม่ได้รับเงินเยียวยานักเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด หรือกรณีไม่มีรายชื่อ ให้สอบถามที่ 3 ช่องทางดังนี้

 • โทรสายด่วน 1579 และ 1693 
 • สอบถามที่ โรงเรียน วิทยาลัย 
 • สอบถามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด

ทั้งนี้อาจจะมีบางคนได้รับเงินล่าช้า เพราะมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • นักเรียนย้ายโรงเรียนหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร 
 • สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

ที่มา : ศธ.360 องศา