เริ่มแล้ว! อบจ.สุโขทัย เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

06 กันยายน 2564

อบจ.สุโขทัย เปิดให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในสุโขทัย ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิจองได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย) เปิดให้องค์กร, หน่วยงานฯ และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสุโขทัย และอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm)  ผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.  ทั้งนี้สามารถศึกษาเงื่อนไข รายละเอียด รวมไปถึงช่องทางการจองได้ดังต่อไปนี้


คุณสมบัติ
1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสุโขทัย
2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนปี พ.ศ.2546)
3. ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 

ข้อมูลสำคัญ
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
3. หมายเลขบัตรประชาชน
4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้จริง

 

ช่องทางการจอง
1.แบบฟอร์มจองรับบริการ การฉีดวัคซีน COVID-19 ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) โดย อบจ.สุโขทัย (คลิกที่นี่)

 

ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อ
1.ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนแล้ว(คลิกที่นี่)

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้
อบจ.สุโขทัยโทร.055-019-611 ถึง 4 ต่อ 0 / Line ID : @sukhothaipao หรือ คุณอุษา อินทรทัต 089-961-6601, คุณปลิดา ต้นประสงค์ 092-884-6933
 

อบจ.สุโขทัย เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี