อบจ.ลำพูน เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา 4-12 ก.ย.นี้

03 ก.ย. 2564 เวลา 8:55 น. 1.7k

อบจ.ลำพูน เตรียมเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna ฟรี เริ่มจองวันที่ 4 -12 กันยายนนี้

หลังจากจังหวัดลำพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา Moderna จากสภากาชาดไทย ซึ่งจะฉีดให้กับประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์
  • กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
  • กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 
  • กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครูผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน 
  • กลุ่ม ที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกพื้นที่งานสัมผัสประชาชน 

 

ล่าสุดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ก็ได้เผยความคืบหน้าว่า ในวันที่ 4 - 12 กันยายน 2564 จะเปิดให้ประชาชนใน 5 กลุ่มเป้าหมายเข้ามาลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา โดยจะเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปและปิดรับลงทะเบียน วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.


 

สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ “คลิกภูมิ+พลัส” หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.ลำพูน โทรศัพท์. 053-597260 ต่อ 207

อบจ.ลำพูน เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา

 

ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

  • ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน 
  • เป็นประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดลำพูน และอยู่ในกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มได้แก่

1. ผู้พิการ (ทางการเรียนรู้/สติปัญญา/ออทิสติก/ซ้ำซ้อน) ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์


 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป


 3.บุคลากรทางการแพทย์ และ พยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร


 4.ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในโรงเรียน (โรงเรียนในสังกัด อปท.)


 5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่


 

อบจ.ลำพูน เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา

แท็กที่เกี่ยวข้อง