"สกพอ." ตั้งโรงพยาบาลสนามอีอีซีรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลือง

31 ส.ค. 2564 | 09:24 น.

สกพอ. ตั้งโรงพยาบาลสนามอีอีซีรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลืองเฟสแรกจำนวน 80 เตียง และจะขยายเพิ่มได้ถึง 120 เตียง

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสนามอีอีซี ตำบลบ้านฉาง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Covid-19) ในระดับสีเหลือง (ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก)  โดยจะเปิดในเฟสแรกจำนวน 80 เตียง และจะขยายเพิ่มได้ถึง 120 เตียง หากสถานการณ์ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ 150 เตียง และโรงพยาบาลบ้านฉาง 70 เตียง
ทั้งนี้ ได้ประสานจัดให้มีแพทย์ ทีมพยาบาล และอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานให้มีความพรัอม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการจัดมอบ ถุงห่วงใย ที่มีอุปกรณ์เวชภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค จากความร่วมมือของภาคเอกชนในพื้นที่ รองรับให้ผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ) ที่กักตัวอยู่บ้าน (home isolation) ซึ่งจะมีแพทย์คอยติดตามอาการ และให้คำปรึกษาต่อเนื่อง

สำหรับโรงพยาบาลสนามอีอีซีดังกล่าว มีระบบบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนาม ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีระบบ จิตอาสาดอทแคร์ (JITASA.CARE) และ วีเซฟแอทโฮม (weSAFE@Home) เพื่อเป็นสื่อกลางในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ โครงการจิตอาสา อีอีซี ต้านโควิดตรวจไว รักษาไว ปลอดภัยก่อน ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นบ้านฉาง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และภาคเอกชนเร่งสืบค้นผู้ป่วย เข้าตรวจด้วยชุด Antigen Test kit (ATK) การรักษาในระบบ Home isolation และการรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนาม โดยเริ่มต้นปฏิบัติการในพื้นที่บ้านฉางเป็นต้นแบบในพื้นที่ อีอีซี เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางสังคม และฟื้นคืนเศรษฐกิจในภาพรวมของพื้นที่ อีอีซี โดยเร็ว 
"ตลอดเดือนกันยายน 2564 นี้ อีอีซี จะให้ประชาชนในพื้นที่บ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจโควิด-19 ตามโครงการจิตอาสาอีอีซี ฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"