เปิดสาเหตุผู้ติดเชื้อโควิดรายวันลดสวนทางจำนวนผู้เสียชีวิต

30 ส.ค. 2564 | 02:32 น.

หมอเฉลิมชัยเปิดสาเหตุผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันลดสวนทางจำนวนผู้เสียชีวิต ระบุมาจากเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว กว่าผู้ติดเชื้อจะเริ่มมีอาการเข้ารักษาตัว และมีอาการมากขึ้นจนเสียชีวิต จะต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 10 วัน

รายงานข่าวระบุว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า  
ทำไมยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันลดลง แต่ยอดผู้เสียชีวิตไม่ลดลง เกิดจากเปรียบเทียบสถิติไม่ถูกต้อง คาดการเสียชีวิตจะลดลงจากวันละ 255 ราย เหลือ 236 ราย
ผู้ที่ติดตามสถิติตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับ สถานการณ์ โควิด-19 ที่ศบค.แถลงรายวัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสถิติผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน ผู้ติดเชื้อเพิ่มในระบบบริการ ผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต มักจะพบแนวโน้มของสถิติดังกล่าว ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น
จำนวนผู้ป่วยหนัก จะสัมพันธ์กับจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อในระบบบริการ โดยมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ดังสถิติต่อไปนี้
21-30 กค. 37.34% 
31 กค.-9 สค. 31.42% 
10-19  สค. 32.19% 
20-29 สค. 32.85%
เพราะจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการ จะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อไม่กี่วัน
แต่ในกรณีจำนวนผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในระบบในห้วงเวลาเดียวกัน จะไม่สัมพันธ์กัน โดยมีสัดส่วนแตกต่างกันมากถึง 60%
21-30 กค. 1.04% 
31 กค.-9สค.  1.06% 
10-19 สค. 1.30% 
20-29 สค. 1.61%

แต่เมื่อนำจำนวนผู้เสียชีวิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในระบบบริการย้อนหลังไป 10 วัน จะพบสัดส่วนซึ่งคงที่ อยู่ระหว่างร้อยละ 1.41-1.58% ค่าเฉลี่ยคือ 1.49%
ทั้งนี้เกิดจากเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว กว่าผู้ติดเชื้อจะเริ่มมีอาการเข้ารักษาตัว และมีอาการมากขึ้นจนในที่สุดเสียชีวิต จะต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 10 วัน
การนำตัวเลขผู้ติดเชื้อมาเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เสียชีวิตในวันเดียวกัน จึงไม่สัมพันธ์กันทางด้านการเกิดโรค
แต่เมื่อนำตัวเลขผู้ติดเชื้อในระบบย้อนหลังไป 10 วัน มาเปรียบเทียบกับตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตในปัจจุบัน จะพบว่ามีสัดส่วนตัวเลขที่คงที่
ดังนั้น เมื่อมีผู้ติดเชื้อในระบบ 10 วันหลังสุดคือ 20-29 สิงหาคม 2564 พบเฉลี่ย 15,839 รายต่อวัน

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ ก็จะพัฒนาจนมีผู้เสียชีวิตในอีก 10 วันข้างหน้าคือ 30 สิงหาคมถึง 8 กันยายน 2564 ด้วยอัตรา 1.49% คือ 236 รายต่อวัน
ในขณะที่ช่วงปัจจุบัน เสียชีวิตเฉลี่ย 255 รายต่อวัน
จึงพอคาดการณ์แนวโน้มได้ว่า ผู้เสียชีวิตต่อวันจะลดลงจากค่าเฉลี่ย 255 ราย เป็น 236 รายในอีก 10 วันข้างหน้า
และการติดตามสถิติตัวเลขผู้เสียชีวิต ต้องเปรียบเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อย้อนหลังไปเมื่อ 10 วันที่แล้ว จะเห็นความสอดคล้องต้องกัน

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยวันที่ 30 สิงหาคม 64 "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามรายงานจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ติดเชื้อเพิ่ม 15,972 ราย
ติดในระบบบริการ 14,137 ราย
ติดจากตรวจเชิงรุก 1544 ราย
ติดในสถานกักตัว 11 ราย
ติดในเรือนจำ 280 ราย
สะสมระลอกที่สาม 1,161,200 ราย
สะสมทั้งหมด 1,190,063 ราย
หายป่วย 17,281 ราย
สะสมระลอกสาม  974,418 ราย
สะสมทั้งหมด 1,002,746 ราย
รักษาตัวอยู่ 176,137 ราย
โรงพยาบาลหลัก 14,703 ราย
โรงพยาบาลสนาม 78,382 ราย
แยกกักตัวที่บ้าน 78,788 ราย
อาการหนัก 5058 ราย
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1067 ราย
ติดเชื้อเข้าข่าย 2028 ราย
สะสม 76,397 ราย
เสียชีวิต 256 ราย
สะสมระลอกที่สาม 11,305 ราย
สะสมทั้งหมด 11,399 ราย