Home Isolation ควรรู้อะไรบ้าง? ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

27 ส.ค. 2564 เวลา 9:43 น. 230

ควรรู้อะไรบ้าง ? ตรวจโควิดด้วยตนเอง รักษาแบบ Home Isolation ก่อนเลือกซื้อชุดตรวจโควิด ประเมินแบบไหนดี? และใช้อย่างไร ให้ผลตรวจถูกต้องและปลอดภัย สสส. แนะข้อปฎิบัติ และ ควรระวังสำคัญ

27 สิงหาคม 2564 - แม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นทั้ง กทม. ปริมณฑล จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด รวมถึงต่างจังหวดในภูมิภาคต่างๆ จำนวนผู้ป่วยหนักเริ่มคงที่ และอัตราผู้เสียชีวิตรายวันลดลง แต่ ศบค. ยังเน้นย้ำถึงการแพร่ระบาดในวงกว้างในพื้นที่ชุมชน ครอบครอบ สถานประกอบกิจการ โรงงาน ตลาด สถานที่อาศัยที่มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะกลุ่มก้อนใหญ่ จึงทำให้ระบบสาธารณสุขของไทย ในการรองรับผู้ป่วยบางพื้นที่ยังมีข้อจำกัด ทั้งการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด และ การรับตัวผู้ป่วยมารักษายังสถานพยาบาล หรือ รพ.สนาม 

 

เหตุผลข้างต้น ทำให้บางคน ซึ่งมีความกังวลถึงความเสี่ยงของตัวเอง จึงใช้ทางเลือก ในการหาซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลปลดล็อก สามารถหาซื้อได้ในผู้ค้าทั่้วไปหลากหลาย โดยเฉพาะ แบบ Antigen Test Kit หรือ ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วนATK ด้วยการ Swab เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูก ลึกถึงคอ หรือเก็บจากคอ เพื่อให้สามารถทำได้เองที่บ้าน ตรวจสอบผลบวกหรือลบ ก่อนพิจารณา เข้าระบบรักษาตัวกับทางรัฐ หรือ รักษาตัวเองที่บ้าน Home Isolation

อย่างไรก็ตาม ยังเกิดกรณี ผลตรวจคลาดเคลื่อน เนื่องจากการใช้งาน Antigen Test Kit หรือ ชุดตรวจโควิด-19ด้วยตัวเอง ผิดวิธี ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ออกมาแนะนำถึง ข้อควรรู้อะไรบ้าง ? ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ผลถูกต้องและปลอดภัย พร้อมกับการแยกกักตัวที่บ้าน ดังนี้ 


เลือกใช้ชุดตรวจโควิด19 แบบไหนดี?

 • เลือกชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจาก อย.เท่านั้น
 • ชุดตรวจต้องระบุว่า "สำหรับทดสอบด้วยตนเอง"
 • Home Use / Home Test / Self Test
 • เป็นการตรวจผ่านโพรงจมูก (nasal swab) หรือน้ำลาย

การตรวจโควิดด้วยน้ำลาย

 • ให้งดอาหาร เครื่องดื่ม งดสูบบุหรี่ ก่อนการตรวจอย่างน้อย 30 นาที 
 • ต้องเก็บน้ำลายให้ถึงขีดที่กำหนด เมื่อแยงเข้าไปแล้ว ต้องหมุนไม้ในรูจมูก


วิธีการตรวจโควิดผ่านโพรงจมูก

 • ความลึกในการแหย่ให้ดูตามวิธีใช้ของแต่ละยี่ห้อ  โดยทั่วไปจะประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร
 • เมื่องแยงเข้าไปแล้ว ต้องหมุนไม้ในรูจมูก ข้างละไม่ต่ำกว่า 4 รอบ หรือนาน 15 วินาที
 • การรอผลตรวจ ให้จับเวลาประมาณ 15-30 นาที แล้วแต่ยี่ห้อ ห้ามเกินเด็ดขาด

 

ข้อควรระวังในการตรวจ!

 1. ห้ามใช้ชุดตรวจที่ของบรรจุชำรุด
 2. ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 3. ตรวจวันหมดอายุก่อนใช้ ทุกครั้งก่อนและหลังการตรวจ

 

ข้อปฏิบัติหลังการตรวจ

 • หากผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) ให้ติดต่อโรงพยาบาล หรือติดต่อ 1330
 • หรือกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบแยกกักตัวที่บ้านโดยสแกนที่นี่
 • หากผลตรวจเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ ไม่ได้หมายความว่า ไม่ติดเชื้อ แต่อาจมีปริมาณเชื้อน้อยจนตรวจไม่พบ อาจต้องตรวจซ้ำอีกครั้ง
 • ชุดตรวจที่ใช้แล้ว ต้องทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไปยังคนอื่น
   

Home Isolation ควรรู้อะไรบ้าง? ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง