8 ข้อควรระวัง การใช้ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit

24 ส.ค. 2564 | 02:03 น.

ชุดตรวจโควิด ATK หรือ Antigen test kit รู้ผลเร็ว ขณะโฆษก กทม. เผย คำแนะนำวิธีการใช้ให้ผลทดสอบแม่ยำ - ปลอดภัย ผ่าน 8 ข้อควรระวังการใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง หากผลเป็นลบ เลือก 2 แนวทางรักษา

ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่า ขณะนี้  หลายคนหาซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) มาตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นให้ตัวเอง ซึ่งอาจได้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้ แม้ชุดตรวจ ATK ตรวจแล้วรู้ผลเร็วกว่าการตรวจด้วยวิธี Rt-PCR ที่จะต้องรอผลแลป 1-2 วัน 

 

ดังนั้น การใช้ชุดตรวจ ATK ควรใช้อย่างระมัดระวัง เพราะชุดตรวจโควิดอาจได้ผลบวกปลอม อาจมาจากการปนเปื้อน ติดเชื้อไวรัส หรือขั้นตอนการตรวจไม่ถูกวิธี และจะไปรักษารวมกับผู้ติดเชื้อรายอื่น อาจจะทำให้ติดเชื้อไปด้วย จึงต้องตรวจ Rt-PCR ซ้ำก่อน  และบางส่วนอาจมีผลลบปลอม ตรวจเป็นลบที่อาจมีเชื้อโควิดน้อยจนตรวจไม่พบเมื่อผลเป็นลบปลอม ก็ไปใช้ชีวิตปกติ ก็ทำให้คนอื่น ๆ เสี่ยงที่จะติดเชื้อไปด้วย 

 

การใช้งาน ATK ควรเลือกใช้ชุดตรวจที่ได้มาตรฐานที่มี อย.รับรอง (คลิก) หรือซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรแนะนำ ชุดตรวจแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกัน เช่น เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก โพรงหลังจมูก หรือน้ำลายก่อนใช้จะต้องอ่านคำแนะนำที่ให้มาในชุดตรวจให้ละเอียด และทิ้งชุดตรวจหลังจากใช้งานอย่างถูกวิธีด้วย

 

การตรวจแบบ ATK จะทราบผลเร็ว และเมื่อทราบผลก็สามารถแจ้งเข้ารับการรักษาได้ โดยเลือกได้ทั้งการแยกรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation ผ่านการโทรสายด่วน 1330 หรือสายด่วนโควิดเขต  ถ้าไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านก็สามารถเข้าศูนย์พักคอยในโซนแยกผล ATK  หากผลเป็นลบการเฝ้าระวังตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิด-19 จะดีที่สุด
 

ทั้งนี้ 8 ข้อควรระวัง ! การใช้ Antigen Test Kit มีดังนี้ 

 1. เก็บชุดทดสอบในอุณหภูมิที่ชุดทดสอบกำหนดก่อนนำมาใช้
 2. ตรวจสอบวันหมดอายุ  ของชุดทดสอบ 
 3. อย่าเปิดซองที่บรรจุ ตลับทดสอบจนกว่าจะเริ่มทำการทดสอบ
 4. เตรียมพื้นที่ในการทดสอบให้สะอาดปราศจากการปนเปื้อน
 5. อ่านผลตามเวลาที่ชุดทดสอบกำหนดก่อน (การอ่านผลเร็วหรือช้าเกินไป อาจเกิดความผิดพลาดได้)
 6. ไม่นำอุปกรณ์หรือตลับ ทดสอบอันเดิมมาใช้ซ้ำ
 7. นำชุดทดสอบที่ทดสอบแล้ว พร้อมอุปกรณ์จากการใช้งาน แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ แยกใส่ถึง ปิดให้มิดชิดและทิ้งให้เหมาะสม 
 8. ล้างมือให้สะอาดภายหลังทำการทดสอบ ปราศจากการปนเปื้อน
   

ข้อแนะนำกรณีการใช้ Antigen Test Kit ทดสอบด้วยตนเอง

 • ตรวจสอบประเภทของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบกับชุดทดสอบ เช่น

     - nasal (โพรงจมูก)

     - nasapharyngeal (โพรงหลังจมุก)

     - oropharyngeal (ช่องปากและล้ำคอ) หรือน้ำลาย

 • ศึกษาขั้นตอนวิธีการทดสอบ การแปลผล จากเอกสารกำกับชุดทดสอบ
 • การเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำอาจทำให้ผลการทดสอบ ผิดพลาดได้

8 ข้อควรระวัง การใช้ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit

 

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข