ออสท์แลนด์ฯ ผู้ชนะประมูล ATK งัด TOR โต้นายกเบรกจัดซื้อ ATKของLEPU

19 ส.ค. 2564 | 05:50 น.

บริษัท ออสท์แลนด์ ฯ ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล ฯ ผู้ชนะประมูล ATK 8.5 ล้านชุด ทำจดหมายเปิดผนึก งัด TOR AJ23-845/2564 โต้ หลังนายกรัฐมนตรีสั่งการผ่านมติ ครม. มีนัยยะยับยั้ง จัดซื้อ ATK ของ LEPU และให้จัดหาชุดตรวจ ATK ที่ผ่าน อย. และได้รับการรับรองจาก WHO เท่านั้น

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีบันทึกข้อสั่งการของนายกฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ศปก.สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาในการดำเนินงานโดยเร่งด่วน ในหลายประเด็น อาทิ เร่งจัดหาวัคซีนมาฉีดโดยเร็วที่สุด การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก นำผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษา เป็นต้นพร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการให้เร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ Antigent test kit (ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในประเทศไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องมีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

 

วันที่ 18 ส.ค.2564 ชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 ขอบคุณนายกรัฐมนตรี หลังมีข้อสั่งการให้จัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่มีมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งก่อนหน้านี้ ชมรมแพทย์ชนบท และเอ็นจีโอ ทักท้วงการจัดซื้อ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ซึ่งมีกังขาชุดตรวจ LEPU เกี่ยวกับคุณภาพและความแม่นยำของผลตรวจหาเชื้อโควิด-19

ล่าสุด บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ชนะการประมูลงานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย (อย.) ในการจัดหาและนำเข้าชุดผลิตภัณฑ์ทดสอบโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK) ภายใต้ชื่อ “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test” ซึ่งผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินงานภายใต้โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อแจกให้ประชาชนใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยตนเอง จำนวน 8.5 ล้านชุด

ทำจดหมายชี้แจงถึง พณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณี การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ท่านนายกรัฐมนตรี   มีข้อสั่งการในข้อที่ 6 คือ

6) การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit:ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีและพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

ออสท์แลนด์ฯ ผู้ชนะประมูล ATK งัด TOR โต้นายกเบรกจัดซื้อ ATKของLEPU

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเฉพาะการระบุคุณสมบัติของชุดตรวจ ATK ที่จะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก อาจจะทำให้การเตรียมจะเซ็นสัญญาระหว่างองค์กรเภสัชกรรมและบริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถเดินต่อไปได้ เนื่องจากชุดตรวจ ATK ของ Lepu ไม่ได้รับการรับรองจาก WHO  ซึ่งในข้อกำหนดการจัดซื้อ (TOR) ดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุถึง ต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ ณ ปัจจุบัน ได้มีเอกสารยืนยันว่า WHO ก็ยังไม่มีการอนุมัติชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ( Home use )ให้แก่บริษัทใดเลย

 

 

ในการนี้ นางศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด และ กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำจดหมายเปิดผนึกด่วน ขอชี้แจงประเด็นดังกล่าวแก่ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ถึงข้อกำหนดสำคัญในการจัดซื้อ และจากการสั่งการผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมแนบเอกสารรายงานของ WHO ไปในครั้งนี้ด้วย  

ออสท์แลนด์ฯ ผู้ชนะประมูล ATK งัด TOR โต้นายกเบรกจัดซื้อ ATKของLEPU