รีบเลย อบจ.นนทบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา กลุ่มเป้าหมายวันสุดท้าย

19 สิงหาคม 2564

อบจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา กลุ่มเป้าหมายวันสุดท้าย เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติ พร้อมช่องทางลงทะเบียนก่อนพลาดโอกาสได้ที่นี่

20 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) เปิดเชิญชวนให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) มาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคมซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 

วันนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ซึ่งยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน 
  2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน 
  3. ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือ ในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้โดยสแกน QR CODE ที่ปรากฎด้านล่าง หรือติดต่อขอรับเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ อบต. หรือ เทศบาลในเขตที่ท่านพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 

ในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค.64) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดเพิ่ม จำนวน 8,191 โด๊ส ฉีดสะสมรวมเข็ม 1 และ 2 รวม 680,241 โด๊ส ยอดสะสมรวม 504,540 คน คิดเป็นสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนอยู่ที่ 45.05 % จากประชากร 1.12 ล้านคน ตามเป้าหมาย 70% จากประชาชนตามทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง