รีบเลย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันสุดท้าย รพ.บางเสาธง เปิดวอล์คอินรับ 1,000 คน

19 ส.ค. 2564 | 00:17 น.

โอกาสสุดท้าย โรงพยาบาลบางเสาธง สมุทรปราการ เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอีก 1,000 คนเท่านั้น เริ่มเช้านี้ 8.30 น. เช็คเลย

จากกรณีที่โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเปิดวอล์คอิน (Walk In) ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก สำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดอัตราการความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิตกรณีหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และในวันนี้ 19 สิงหาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายแล้ว  

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (สสจ.สมุทรปราการ) แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 

โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ เปิด Walk in ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตั้งแต่วันที่ 18-19 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 8.30-14.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สนามกีฬา กกท.เมืองใหม่บางพลี วันละ 1,000 คนเท่านั้น

 

เงื่อนไข-คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 

  1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ขึ้นไป
  2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
  3. ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กก.
  4. ผู้หญิงน้ำหนักเกิน 80 กก.

ทั้งนี้ ให้สิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

  • บัตรประจำตัวประชาชน 
  • ปากกาส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส

วัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีน 

ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 14.00 น. วันละ 1,000 คน ณ สนามกีฬา กกท.เมืองใหม่บางพลี 

 

รีบเลย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันสุดท้าย รพ.บางเสาธง เปิดวอล์คอินรับ 1,000 คน