"เชียงใหม่" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

13 ส.ค. 2564 | 02:45 น.

เชียงใหม่ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง วันที่ 14 และ 16 ส.ค. ส่วนประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี จะเรียกตามคิวที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” เท่านั้น

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดไปแล้ว 312,701 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 1.2 ล้านคน

โดยในวันที่ 14 และ 16 สิงหาคมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญ Walk in ฉีดวัคซีน สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เท่านั้น

\"เชียงใหม่\" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

ซึ่งในวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 จะเปิดให้บริการที่หน่วยฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และหน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

ส่วนวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 จะเปิดให้บริการที่หน่วยฉีดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพียงจุดเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.30-15.00 น.

\"เชียงใหม่\" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ที่ได้ทำการจองคิวในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” แล้ว ทางหน่วยฉีดจะส่ง SMS เพื่อแจ้งวัน-เวลา ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ยังไม่มีการรับ Walk in สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการแออัดซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย โดยผู้ที่ยังไม่ได้ทำการจองคิวในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ยังสามารถทำการจองได้ โดยต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยฉีดส่ง SMS นัดวันเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่