svasdssvasds

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนผดุงวิทย์ แจ้งขั้นตอนรับเงิน เช็คเลย

17 ส.ค. 2564 เวลา 10:34 น. 2.8k

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนผดุงวิทย์ หล่มสัก แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไข ให้ผู้ปกครองมารับเงินเยียวยา เช็คเลย

จากกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา ลดภาระ “ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง” พร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท หลัง คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.อนุมัติงบจำนวน 22,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาผลกระทบโควิด

 

ล่าสุด เพจโรงเรียนผดุงวิทย์ หล่มสัก ได้โพสต์ข้อความว่า ประกาศโรงเรียนผดุงวิทย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ขอแจ้งกำหนดการ

 • รับใบงานใหม่ – ส่งใบงานเก่า
 • รับนม
 • ส่งใบเสร็จค่าเครื่องแบบ
 • ส่งเอกสารประกอบการรรับเงิน
 • ขอความร่วมมือ
 • มาในวันที่กำหนดเท่านั้น
 • โรงเรียนจะแจ้งวันมารับเงิน ค่าเครื่องแบบ, เยียวยา 2,000 บาท , และคืนบางส่วนค่าเทอม / ค่าอาหาร อีกครั้ง หลังจากตรวจ
 • สอบใบเสร็จและเอกสารแล้ว

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนผดุงวิทย์ แจ้งขั้นตอนรับเงิน เช็คเลย

 

แจ้งกำหนดการ รับใบงานใหม่ ส่งใบงานเก่า

รับนม และ ยื่นเอกสารประกอบการรับเงิน

จันทร์ 23 ส.ค.

 • อนุบาล 1
 • ป. 1

อังคาร 24 ส.ค

 • อนุบาล 2
 • ป. 2

พุธ 25 ส. ค.

 • อนุบาล 3
 • ป. 3

พฤหัส 26 ส.ค.

 • ป.4

ศุกร์ 27 ส. ค.

 • ป. 5

จันทร์ 30 ส.ค.

 • ป. 6

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนผดุงวิทย์ แจ้งขั้นตอนรับเงิน เช็คเลย

 

เอกสารประกอบการรับเงิน

(ยื่นตามกำหนดการวันรับ - ส่ง ใบงาน และรับนม)

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

2. สำเนาบัตรประชาชนเด็ก

*(เฉพาะเด็ก ป. 2 - ม. 3)

3. สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน

*(เฉพาะเด็ก อ. 1 - ป. 1)

4. ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล

(กรณีเปลี่ยนชื่อ / สกุล)

5. ใบเสร็จค่าเครื่องแบบ

(อนุบาล 300 บ. ประถม 360 บ. มัธยม 450 บ.).

 

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนผดุงวิทย์ แจ้งขั้นตอนรับเงิน เช็คเลย

 

ที่มา:โรงเรียนผดุงวิทย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง