svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เชียงใหม่ยกระดับ"เดินทางข้ามจังหวัด"จากพื้นที่เเดงเข้ม ต้องทำตามนี้

11 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลังรัฐบาลเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 29 จังหวัด ต้องบันทึกข้อมูลใน CM – CHANA ตรวจหาเชื้อและกักตัวทุกราย

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเเจ้งว่า วันนี้ (11 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพบว่ายังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ออกข้อกำหนดพื้นที่สถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ยังคงถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเช่นเดิม  และได้เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง นั้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 23 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

  1. บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM - CHANA” ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และแสดงหลักฐาน รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
  2. ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ (SWAB) ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดทุกราย
  3. พร้อมต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่หากจะเดินทางออกนอกพื้นที่กักตัว ก่อนครบกำหนด 14 วัน เนื่องจากการประกอบอาชีพ ให้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุญาตตามแบบ ชม. 4 ซึ่งเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการข้างต้นอีกครั้ง

หากประสงค์จะขอผ่อนผัน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด - 19 และไม่ต้องกักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบแล้ว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแบบ ชม. 4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งคุมไว้สังเกต

ส่วนเจ้าบ้าน ผู้ดูแลสถานที่พัก หัวหน้าหน่วยงานราชการ เจ้าของสถานประกอบการ มีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกรณีมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ 

และเข้าพักบ้านที่ตนเองเป็นเจ้าบ้าน หรือสถานที่พักที่ตนเองมีหน้าที่ดูแล และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่แต่งตั้ง ชุดปฏิบัติการโควิดหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและกำกับการกักตัวของผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด