รพ.รามาธิบดี พร้อมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดฟรี 16 ส.ค.นี้

14 สิงหาคม 2564

ข่าวดี รพ.รามาธิบดี พร้อมเปิดให้จองคิวฉีดวัคซีนโควิดฟรี แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1-2 สำหรับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง-คนท้อง ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.นี้ เช็คที่นี่

โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศเชิญชวนประชาชน 3 กลุ่มเสี่ยงซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด AstraZeneca เข็มที่ 1  และ 2 ได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร.0-2078-9078 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

ผู้ที่มีคุณสมบัติจองฉีดวัคซีนโควิด รพ.รามาธิบดี 

  1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งประกอบด้วย โรคทางเดือนหายใจเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป โรคอ้วน และโรคมะเร็งทุกชนิด  
  3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

วันเวลาและสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด

18-21 สิงหาคม 2564

  • ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  • ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว   

 23-28 สิงหาคม 2564

  • ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 25-28 สิงหาคม 2564 

  • ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว   

 30-31 สิงหาคม 2564 

  • ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 5 กันยายน 2564 

  • ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

รพ.รามาธิบดี พร้อมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดฟรี 16 ส.ค.นี้