กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี มีรพ.ไหนบ้าง เช็คเลย

13 ส.ค. 2564 | 08:22 น.

รวบรายชื่อโรงพยาบาลในพื้นที่สีแดงเข้มที่ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)ฟรี จะมีที่ไหนบ้าง และเงื่อนไขกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร เริ่มฉีดวัคซีนวันไหน เช็คเลยที่นี่

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 หลายโรงพยาบาลในพื้นที่สีแดงเข้มได้เริ่มประกาศให้กลุ่มเสี่ยง-กลุ่มเป้าหมายเข้ามาลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)ฟรี หรือบางแห่งก็เริ่มฉีดในวันนี้  ซึ่งเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายจะมีอะไรบ้าง รวมถึงมีโรงพยาบาลไหนที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์   วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 • เปิดลงทะเบียนวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา 

เงื่อนไข

 • กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 และเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลศรีราชา

กลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มเสี่ยงที่สามารถลงทะเบียนได้ มีดังนี้

 • โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคเบาหวาน และ โรคอ้วน
 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และมีโรคเรื้อรัง
 • หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง
 • อายุ 60 ปี ขึ้นไป

  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 • เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 วันได้แก่ วันที่ 13 สิงหาคม และวันที่ 16 สิงหาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลบ้านบึง

เงื่อนไข

 • ต้องมีทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในอำเภอบ้านบึง 

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถฉีดวัคซีน มีดังนี้
กลุ่มเป้าหมายที่ 1
- โรคเรื้อรังในเด็ก อายุตั้งแต่ 12-18ปี (พร้อมหลักฐาน)
กลุ่มเป้าหมายที่ 2
- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์)

สอบถามโทร 038-442-200 ต่อ 0

โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 • เปิดให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม (โรงไม่ขีดเก่า)

เงื่อนไข

 • เด็กอายุ 12-18ปีที่เป็นโรคประจำตัวและอาศัยใน อ.พนัสนิคม สามารถวอล์ก อิน ได้ โดยนำหลักฐานการรักษาและบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 - 11.00น.
 • ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนในระบบหมอพร้อม เฉพาะคนอ.พนัสนิคมเท่านั้น และต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม

 

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถฉีดวัคซีน มีดังนี้

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

สอบถามโทร 038-460-333 หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิฉีดวัคซีนโดยคลิกที่นี่

 

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 

 


โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 • เปิดลงทะเบียนวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และให้บริการฉีดวัคซีน ณ จุดฉีดวัคซีนวัดคลอง18

เงื่อนไข

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถลงทะเบียนได้ มีดังนี้

 • ผู้ป่วยเรื้อรังอายุ 12-18 ปี ได้แก่ โรคอ้วน  ,โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ,โรคเบาหวาน, กลุ่มโรคพันธุกรรม
 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สอบถามโทร 038-581-285
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 • เปิดลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถมารับคิวได้ที่ โลตัส สายลวด และฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป

เงื่อนไข

 • เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเท่านั้น ก่อนฉีดจะมีการตรวจสอบอีกครั้งว่า เคยรับวัคซีนมาแล้วหรือไม่ 
 • เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น (ตามที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน)

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถลงทะเบียนได้ มีดังนี้

 • เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น)
 • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อน 15 สิงหาคม 2504)
 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กก. ผู้หญิงมีน้ำหนักเกิน 80 กก.

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ