"ศรีราชา“ เปิดฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์" สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้ววันนี้

13 ส.ค. 2564 | 00:19 น.

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา ฉีดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยได้รับวัคซีน รวมเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรังแล้ววันนี้ เฉพาะผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือ ทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลศรีราชา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา ออกประกาศ ระบุว่า วันนี้(13 สิงหาคม2564)เรื่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์  สำหรับ“กลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 และเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลศรีราชา มีรายละเอียดดังนี้

 

  • สามารถลงทะเบียนได้ ที่จุดรับลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เท่านั้น ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชั้น3 ตามเวลาที่กำหนด

 

  • 11.00-12.00 น. อายุตั้งแต่ 12-18 ปี และมีโรคเรื้อรัง
  • 12.00-13.00 น. หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
  • 13.00-14.00 น. อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง
  • 14.00-15.00 น. อายุ 60 ปี ขึ้นไป

 

โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคเบาหวาน และ โรคอ้วน

  • อายุ 12-13 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 70 กก
  • อายุ 13-15 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 80 กก
  • อายุ 15-18 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 90 กก
  • อายุ 18 ปี น้ำหนัก 100 กก   

\"ศรีราชา“ เปิดฉีดวัคซีน\"ไฟเซอร์\" สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้ววันนี้

หมายเหตุ : โรคเรื้อรัง โปรดแสดงหลักฐานการรักษา