โรงพยาบาลสนามธรรมศาตร์ ได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก 40 %

10 ส.ค. 2564 | 02:55 น.

โรงพยาบาลสนามธรรมศาตร์ ได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก 40 % เพื่อฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าจากกรมควบคุมโรคบ่ายวันนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้รับเพียง 60 % ไม่เพียงพอกับจำนวนความต้องการ

โรงพยายามบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ค ระบุถึงกรณีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเป็นบูสเตอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบามสนามธรรมศาสตร์ โดยระบุว่า กรมควบคุมโรคได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ในส่วนที่ยังขาดอยู่อีก 40 % จำนวนบุคลากรจำนวน 835 คน ในช่วงบ่ายของวันนี้ (10 ส.ค.64)

ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เคยแจ้งว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนให้บุคลากรด่านหน้าเพียงร้อยละ 60 ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไปเท่านั้น ทั้งที่มีการระบุชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ และส่งรายชื่อผู้ที่จะขอฉีด บูสเตอร์วัคซีนไฟเซฮร์ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาล

ทำให้เกิดความยากลำบากของการบริหารงาน ที่ไม่สามารถอธิบายกับกลุ่มแพทย์แต่ละกลุ่มที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างไร โดยยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า ในกลุ่มแพทย์สาขานี้ ในจำนวน 15 คน ที่ร้องขอจะมีแพทย์ได้รับวัคซีนเพียง 9 คน ซึ่งไม่สามารถอธิบายกับพยาบาลในวอร์ด ICU โควิดได้ ว่า 10 คนที่ทำงานอยู่ในวอร์ดเดียวกัน และเคยฉีด Sinovac มาคนละ 2 เข็มนั้น จะมีคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพียง 6 คนเท่านั้น อีก 4 คนให้รอไปก่อน

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะต้องรับแอดมิทใหม่ที่จากผลการ ตรวจ Swab ที่รายงานเช้าวันนี้คือ 32 คน จากจำนวน Swab 98 ราย หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของกลุ่มเสี่ยงที่มารับการตรวจ และในจำนวนนี้เป็นบุคลากรของรพ.ธรรมศาสตร์เองที่กลายเป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกสองคน