ด่วน! กทม.เปิดรับสมัครงาน"พยาบาล-พนง.ด้านสาธารณสุข-ธุรการ" 1,000 อัตรา

09 ส.ค. 2564 เวลา 6:59 น. 914

กทม.เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ-พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข และพนักงานด้านธุรการ กว่า 1,000 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ส.ค. 64

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการหลายอัตรา ดังนี้ 

 

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 138 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร อัตราค่าตอบแทนวันละ 500 บาท หรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน 

 

 

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 700 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อัตราค่าตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน 

 

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 345 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง 
 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://office.bangkok.go.th/sdhd และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ส.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 2615 หรือ 0 2203 2810 ในวันและเวลาราชการ

                                  ด่วน! กทม.เปิดรับสมัครงาน"พยาบาล-พนง.ด้านสาธารณสุข-ธุรการ" 1,000 อัตรา

แท็กที่เกี่ยวข้อง