ข่าวดี! กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

29 มิ.ย. 2564 | 21:00 น.

โอกาสมา!กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา หลายเขต มีที่ไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้แก่ สำนักการแพทย์,สำนักงานเขตบางกอกน้อย,สำนักงานเขตบางนาและสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ก.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2988 4100 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา ดังนี้

 • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 7 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา 
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 • ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ก.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657 ในวันและเวลาราชการ
 

สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา จำนวน 7 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดังนี้ 

 • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา 
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 10 อัตรา 
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 • ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2173 5261 ในวันและเวลาราชการ
 

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ