ด่วนเลย! ม.33ไม่ได้สิทธิเยียวยา ยื่นทบทวนสิทธิ์ แก้ข้อมูลกิจการ ภายใน1 ต.ค.

08 ส.ค. 2564 เวลา 3:38 น. 53.2k

ประกันสังคม ม.33"นายจ้าง ลูกจ้าง"ใน 9 กิจการ 13 จังหวัด ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา สามารถยื่นร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ์ ขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงประเภทกิจการได้ ภายใน 1 ตุลาคมนี้


8 ส.ค.2564 เฟซบุ๊กเพจ"สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน" โพสต์ข้อความระบุว่า กรณีนายจ้างและผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด ( ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ) เข้าไปตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาตามมาตรา 33 ในเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news ปรากกฎว่าไม่มีสิทธิ์

ด่วนเลย! ม.33ไม่ได้สิทธิเยียวยา ยื่นทบทวนสิทธิ์ แก้ข้อมูลกิจการ ภายใน1 ต.ค.

โดยที่นายจ้างประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับการเยียวยา คือ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตน “ยื่นร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ” ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

กรณีมีนายจ้างมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด แต่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดเหล่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา ให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ “ขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา” หรือขอ “เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงประเภทกิจการ” ภายใน 1 ตุลาคม นี้

ด่วนเลย! ม.33ไม่ได้สิทธิเยียวยา ยื่นทบทวนสิทธิ์ แก้ข้อมูลกิจการ ภายใน1 ต.ค.

แท็กที่เกี่ยวข้อง