สรุปเงินเยียวยาประกันสังคม หลัง ครม.แจกเงินเพิ่มเป็น 2 เดือนเช็คด่วน

03 ส.ค. 2564 เวลา 17:10 น.61.7k

สรุปเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุด หลัง ครม.ไฟเขียวปรับสูตรแจกเงินเยียวยาเพิ่มให้ผู้ประกันตนรับเงินเพิ่มเติมเป็น 2 เดือนจังหวัดไหนได้รับเงินเพิ่มตรวจสอบที่นี่

จากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ 3 ส.ค. ได้อนุมัติขยายกรอบวงเงินเพิ่มเติมขยายมาตรการช่วยเหลือแรงแรงงานและผู้ประกอบการ 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ปรับกรอบวงเงินเพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท บาท จากเดิม 30,000 ล้านบาท พร้อมทั้งปรับพื้นที่ขยายวงเงินเพิ่มเติมดังนี้

13 จังหวัดรับเงินเยียวยาเพิ่มจาก 1 เดือน เป็น 2 เดือน ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 •  ชลบุรี
 •  ฉะเชิงเทรา
 • นครปฐม
 •  นราธิวาส
 •  นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 •  พระนครศรีอยุธยา
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

 

16 จังหวัดใหม่รับเงินเยียวยา 1 เดือน ดังนี้

 • กาญจนบุรี
 •  ตาก
 • นครนายก
 •  นครราชสีมา
 •  ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 •  เพชรบูรณ์
 •  ระยอง
 •  ราชบุรี
 • ลพบุรี
 •  สิงห์บุรี
 •  สมุทรสงคราม
 •  สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง
 •  เพชรบุรี

สรุปเงินเยียวยาประกันสังคม หลัง ครม.แจกเงินเพิ่มเป็น 2 เดือนเช็คด่วน

ล่าสุด นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 พร้อมขยายกรอบวงเงินการให้ความช่วยเหลือ เพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท จากเดิม 30,000 ล้านบาท  รายละเอียด ดังนี้
 
1. ปรับเพิ่มพื้นที่ดำเนินการจากเดิม 13 จังหวัด เป็น  29 จังหวัด ได้แก่  กทม. กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี อยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรีและอ่างทอง

2. กลุ่มเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ ยังคงครอบคลุมกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในระบบประกันสังคม


3. ประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ คือ กิจการในระบบประกันสังคมจะครอบคลุม 9 สาขาและในกลุ่มผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในปัจจุบันที่ผ่านการคัดกรองแล้วและไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง จำนวน 5 กลุ่ม
4. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64
5. ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ  กลุ่ม 13 จังหวัดเดิม ได้แก่ ก.ค.-ส.ค. 64 (2 เดือน) กลุ่ม 16 จังหวัดที่เพิ่มเติม คือ ส.ค. 64 (1เดือน)
 

 

 

 

 

ลูกจ้าง

 • ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน (ต่อเดือน)
 • ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน (ต่อเดือน)
 • อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บาท/คน (ต่อเดือน)

 

นายจ้าง

 • นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน (ต่อเดือน)
 • ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน (ต่อเดือน)
 •  ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท (ต่อเดือน)

 

 9 ประเภทกิจการ ได้แก่

 • กิจการก่อสร้าง
 •  กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 • กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
 •  การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 • การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 • กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง