ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา​ รู้ผลทันที ครบทุกขั้นตอนที่นี่

03 ส.ค. 2564 เวลา 2:45 น. 14.4k

สำนักงานประกันสังคม เปิดตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เว็บไซต์ www.sso.go.th รู้ผลทันที ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน เช็กรายละเอียดที่นี่

ผู้ประกันตน"ประกันสังคมมาตรา33" หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างใน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับการช่วยเหลือ รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th 

 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา​ รู้ผลทันที ครบทุกขั้นตอนที่นี่

13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 5.สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33  ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค.  ดังนี้ 

ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม มีไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา  ดังนี้

  • โอนวันที่ 4 - 6 ส.ค.64 จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา และสงขลา
  • โอนวันที่ 9 ส.ค. 64 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th  ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ประกันสังคมมาตรา33(ลูกจ้าง)

ขั้นตอนแรก เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือคลิกที่นี่

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา​ รู้ผลทันที ครบทุกขั้นตอนที่นี่

ขั้นตอนท่ีสอง เลือกที่แถบเมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา33) 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา​ รู้ผลทันที ครบทุกขั้นตอนที่นี่

ขั้นตอนที่สาม

  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 
  • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

จากนั้น กดที่เมนู ค้นหา

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา​ รู้ผลทันที ครบทุกขั้นตอนที่นี่

จากนั้นระบบจะแจ้งว่า ได้รับสิทธิ หรือ ไม่ได้รับสิทธิ
 

 

ประกันสังคมมาตรา33(นายจ้าง)

ขั้นตอนแรก เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือคลิกที่นี่

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา​ รู้ผลทันที ครบทุกขั้นตอนที่นี่

ขั้นตอนที่สอง เลือกที่แถบเมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(นายจ้าง)

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา​ รู้ผลทันที ครบทุกขั้นตอนที่นี่

ขั้นตอนที่สาม 

  • กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง 
  • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

จากนั้น กดที่เมนู ค้นหา
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม​ รับเงินเยียวยา​ รู้ผลทันที ครบทุกขั้นตอนที่นี่ จากนั้นระบบจะแจ้งว่า ได้รับสิทธิ หรือ ไม่ได้รับสิทธิ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , www.sso.go.th ,ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง