ร้านยาเพรียว เปิดจองชุดตรวจโควิด-19 ด้วย "น้ำลาย"

01 ส.ค. 2564 เวลา 13:24 น.22.7k

ร้านยาเพรียว เปิดจอง Antigen Test Kit ชุดตรวจโควิด-19 ด้วย น้ำลาย ราคา 250 บาท จำกัดการจองไม่เกิน 50 ชุดต่อคนเท่านั้นพร้อมนัดรับที่ "บิ๊กซี" สาขาใกล้บ้าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ในขณะที่ระบบการตรวจคัดกรองยังล่าช้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น โดยต้องซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. เท่านั้น

ซึ่งปัจุบันมี บริษัทนำเข้าชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use) ที่ได้รับอนุญาตผลิต นำเข้าจาก อย. จำนวน 8 รายการ

และแบบการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น (Professional Use Only) จำนวน 32 รายการ

 

ล่าสุด ร้านยาเพรียว ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสั่งจอง ชุดตรวจโควิด Rapid Test ด้วยตัวเอง (Rapid Antigen Test) ซึ่งเป็นชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองด้วยการเก็บตัวอย่างด้วยน้ำลาย แบรนด์ PCL SPITผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก(อย.)ซึ่งนำเข้าโดยนำเข้าโดย BJC HEALTH CARE  ผ่าน https://forms.gle/MsG1nRrgCnXk1WR89  ในราคา 250 บาท

 

ทั้งนี้ ร้านยาเพรียว จะทําการให้สิทธิ์กับผู้ที่สั่งจองเข้ามาก่อน และติดต่อกลับเมื่อถึงกําหนดวันรับของแก่ผู้จองต่อไป โดยจำกัดการจองไม่เกิน 50 ชุดต่อคนเท่านั้นพร้อมนัดรับที่ "บิ๊กซี" สาขาใกล้บ้าน

ร้านยาเพรียว เปิดจองชุดตรวจโควิด-19 ด้วย "น้ำลาย"

วิธีใช้ Antigen Test Kit ของร้านยาเพรียว ซึ่งตรวจจากตัวอย่างน้ำลาย มี 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เก็บตัวอย่างน้ำลายโดยนำกรวยมารองบนปากหลอดก่อน แล้วบ้วนน้ำลายประมาณ 5 มล. ให้ถึงขีดที่กำหนด

2. จากนั้นปิดฝาหลอดด้วยที่ปิดให้แน่น แล้วผสมให้เข้ากัน โดยคว่ำหลอดขึ้น-ลง 10 ครั้ง

3. นำแถบทดสอบวางบนพื้นราบ แล้วหยดตัวอย่างตรวจ 3 หยด ลงบนหลุมของแถบทดสอบ

4. ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วอ่านผล

ร้านยาเพรียว เปิดจองชุดตรวจโควิด-19 ด้วย "น้ำลาย"

วิธีอ่านผล

- ขีดแดงขึ้น 2 ขีด หมายถึง ผลบวก (พบเชื้อ)

- ขีดแดงขึ้น 1 ขีด (ฝั่งไกลหลุมหยดตัวอย่าง) หมายถึง ผลลบ (ไม่พบเชื้อ)

- ไม่ขึ้นขีดใด ๆ หรือ ขึ้นขีดแดง 1 ขีด (ฝั่งใกล้หลุมหยดตัวอย่าง) หมายถึง ไม่สามาถอ่านผลได้

**กรณีได้ผลบวก แนะนำให้ตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง