สปสช.นำระบบ “พิสูจน์ตัวตนออนไลน์” ดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน

31 ก.ค. 2564 เวลา 13:38 น. 381

สปสช.นำ ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบออนไลน์ ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านหรือที่ชุมชน และตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนยุ่งยาก ช่วยสนับสนุนหน่วยบริการเร่งดูแลประชาชน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เปิดเผยว่า  สปสช.ได้พัฒนานำ “ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันเข้ารับบริการ” (Authentication Code) มาใช้ในการบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่ชุมชนชุมชน (Home Isolation/Community Isolation :HI/CI) เพื่อได้รับการจับคู่ดูแลกับหน่วยบริการ ได้แก่ คลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลนั้น

อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการจะโทรไปถามเพื่อสอบถามและให้ยืนยันตัวตนก่อนการเข้ารับบริการ ซึ่งจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

กรณีมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone)

1. เพิ่มเพื่อนไลน์ @nhso บนแอปพลิเคชัน LINE 

 

2. กดเมนู ขอรหัสเข้ารับบริการ

 

3. ใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ กดถัดไป

 

4. กดขอรหัสเข้ารับบริการ และเปิดกล้องเพื่อสแกน QR Code ที่ท่านจะได้จากสถานพยาบาลที่ดูแล หรือเลือกรูปภาพ QR Code ที่ได้จากหน่วยบริการ กรณีสแกนไม่ได้ให้กรอกรหัสหน่วยบริการที่ท่านจะได้จากหน่วยบริการ

 

5. หน้าจอจะขึ้นข้อความการเข้ารับบริการของหน่วยบริการที่ให้บริการประชาชนอยู่ในขณะนั้น พร้อมกับรหัสการให้บริการ จะถือว่าได้ยืนยันตัวตนการใช้บริการแล้ว

สปสช.นำระบบ “พิสูจน์ตัวตนออนไลน์” ดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน

 

ทั้งนี้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกัน เพิ่มบุคคลในครอบครัวได้ โดยกดเพิ่มบุคคลอื่น และกรอกเลขบัตรประชาชนของบุคคลในครอบครัวและทำตามขั้นตอนอีกครั้ง ก็จะได้รหัสการให้บริการ ซึ่งถือได้ว่าได้ยืนยันตัวตนการให้บริการแล้ว

 

กรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

 

1.หากสามารถถ่ายภาพท่านพร้อมบัตรประชาชนให้ถ่ายเก็บไว้ พร้อมกับแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรของท่าน ส่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการที่ดูแลท่าน

 

2. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะขอรหัสการใช้บริการ หรือ Authentication Code จากระบบของ สปสช.เอง และบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทร แนบภาพถ่ายในระบบ (หากมี) พร้อมกับรับรองการใช้บริการให้ท่านเอง

 

“เมื่อยืนยันตัวตนใช้บริการแล้ว ท่านจะเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หรือที่ชุมชน (Community Isolation) ทางหน่วยบริการจะมีการติดตามอาการ ให้บริการส่งยา ส่งอาหาร เอกซเรย์ ส่งอุปกรณ์ผู้ป่วย อาทิ ที่วัดไข้ เครื่องวัดค่าออกซิเจน เป็นต้น และการตรวจ  RT-PCR การส่งต่อไปรักษาต่อในโรงพยาบาลกรณีอาการเปลี่ยนแปลง ระบบนี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการ ทำให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น”ทพ.อรรถพรกล่าว

สำหรับหน่วยบริการ ที่จะต้องสร้าง QR Code เพื่อให้ประชาชนใช้ยืนยันตัวตน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้

1.เข้าสู่ระบบ http://cpp.nhso.go.th/CPP

 

2.เลือกบริการที่ให้บริการในขณะนั้น เช่น PG0090001 การดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation) หรือ PG0080001 การดูแลรักษาใน รพ.สนามในชุมชน (Community Isolation)

 

3.สร้าง QR code ของแต่ละบริการและดาวน์โหลดเพื่อส่งให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่ชุมชนนำไปใช้ในการยืนยันตัวตน กรณีประชาชนสแกน QR Code ไม่ได้ให้ส่งรหัสหน่วยบริการให้ประชาชนใช้ยืนยันตัวตน

แท็กที่เกี่ยวข้อง