เขตมีนบุรี ขยายวันตรวจโควิดฟรีแบบ Antigen Test Kit วันนี้ -31 ส.ค.นี้

30 ก.ค. 2564 เวลา 18:52 น. 5.7k

เขตมีนบุรี ขยายวันตรวจโควิดฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม ประชาชนวอล์ก อิน ไปจองคิวหน้างานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมปรับรูปแบบการตรวจเป็น Antigen Test Kit รู้ผลภายใน 30 นาที

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ร่วมกับ กองทัพอากาศ และ รพ.เวิลด์เมดิคอล  ให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ฟรี หรือ จุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกฟรี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา และขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 


สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ารับการตรวจโควิดฟรี สามารถศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆดังนี้


กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการตรวจคัดกรอง

  • ผู้มีความเสี่ยงสูง, ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง, ผู้ประกอบอาชีพที่ให้บริการหรือพบปะผู้คนจำนวนมาก และประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 

กลุ่มที่ไม่แนะนำให้เข้ารับการตรวจ

  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก มาเข้ารับบริการ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง ในกรณีที่อยากรู้ว่าตนเองเสี่ยงสูงหรือไม่ สามารถตรวจสอบคัดกรองตนเองโดย เข้าระบบ BKKCOVID19 

ข้อมูลการให้บริการตรวจคัดกรอง

  • ให้บริการตรวจคัดกรองฯ วันละ 700 คน 
  • ตรวจหาเชื้อ ด้วย Antigen Test Kit รอฟังผลภายใน 30 นาที หากผลพบเชื้อโควิด -19 ( covid-19)  หรือมีอาการน่าสงสัย จะส่งเข้ากระบวนการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ต่อไป
  • เริ่ม swab ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. (เริ่มแจกบัตรคิว 06.00 น.) หรือเร็วกว่านั้นหากประชาชนมีจำนวนมาก เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด และจะแจกบัตรคิวจนกว่าจะครบตามจำนวน
  • รับตรวจเฉพาะ คนไทย เท่านั้น
  • รับตรวจเฉพาะผู้พักอาศัยในพื้นที่ กทม.
  • สามารถ walk in ได้เลย (ในเวลาและจำนวนที่กำหนด)
  • กรณี รับบัตรคิวไปแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วไม่พบ จะถือว่าสละสิทธิ์รับการตรวจ 
  • การพิจารณาสิทธิการตรวจซ้ำ (มากกว่า 1 รอบ) รพ.หน่วยตรวจ จะเป็นผู้พิจารณา

สิ่งที่ต้องเตรียมมาและข้อควรรู้
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ที่เขียนรายละเอียดลงในสำเนา ดังนี้
   1.1 ชื่อนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   1.2 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
   1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน ที่พักอาศัยจริง
   1.4 ระบุโรคประจำตัว

 

2. กรณีเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี 
    2.1 ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
    2.2 นำบัตรประชาชนของเด็กตัวจริง พร้อมสำเนา /หรือใบเกิดของเด็กตัวจริงพร้อมสำเนาและ
    2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ซึ่งเอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย

 

3. กรณี ผู้ที่เคยตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit มาจากคลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ แล้วต้องการจะมาตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR (เพื่อต้องการเอกสารรับรองเข้าสู่ระบบการรักษา) ให้นำผลตรวจเดิม มาแสดงด้วย

 

4. ผลการตรวจ สำหรับวิธี Antigen Test Kit สามารถรอรับเอกสารได้เลย (ภายใน 45 นาที) หลังการตรวจ
 

5. ผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR จะส่งผ่าน sms ให้กับผู้รับการตรวจ (ประมาณ 1-5 วัน หลังการตรวจฯ) โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  และสามารถขอเอกสารรับรองได้ทาง Line ID : @wmcgi โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล  เลขบัตรประชาชน วันที่รับบริการตรวจ สถานที่รับบริการ คือ สนามกีฬา 72 พรรษา เขตมีนบุรี 

 

6. กรณี มีผลติดเชื้อฯ จะมีการประสานงานแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่และสำนักอนามัย เพื่อดำเนินการตามมาตรการต่อไป 

 

7. สถานที่ บริเวณด้านหน้าศูนย์กีฬา ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี แผนที่ตั้ง  (คลิกที่นี่ )

8. กรุณา นำปากกาหมึกสีน้ำเงิน (ห้ามใช้ปากกาดำ และดินสอ) มาใช้ส่วนตัว เพื่อลดการสัมผัสร่วม และถ่ายเอกสารต่างๆมาให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรับบริการ ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

เขตมีนบุรี ขยายวันตรวจโควิดฟรีแบบ Antigen Test Kit วันนี้ -31 ส.ค.นี้
.


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง