เชียงใหม่พร้อมฉีดวัคซีน ให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บก๋ำแปงเวียง

31 ก.ค. 2564 เวลา 21:57 น.4.7k

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียง เริ่ม 1 ส.ค.นี้ พร้อมขยายวันสำหรับการฉีดแบบวอล์ก อิน Walk in ของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศความพร้อมในการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์"ก๋ำแปงเวียง" โดยจะมีการทยอยเรียกฉีดตามคิวผู้จอง ผ่านระบบ SMS ขณะเดียวกันยังขยายวันสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เรื้อรัง และกลุ่มผู้มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่สามารถวอล์ก อิน Walk in ณ ศูนย์ฉีดวัดซีน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. 


นอกจากนั้นแล้ว ทางจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประกาศเพิ่มเติมว่า ชาวเชียงใหม่งดจองคิวในระบบ "หมอพร้อม"เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ใช้คิวในระบบ "ก๋ำแปงเวียง" เท่านั้น

เชียงใหม่พร้อมฉีดวัคซีน ให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บก๋ำแปงเวียง


 

สำหรับข้อมูลล่าสุด (วันที่ 31 ก.ค. 64 )จังหวัดเชียงใหม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 239,512 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรเป้าหมายทั้งหมด  ขณะที่ผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนมีจำนวน 819,545 คน คิดเป็นร้อยละ 68% ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน 
 

ยอดฉีดวัคซีนโควิดจังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 31 ก.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 46 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 28 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 18 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,351 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 31 ราย  ส่วยยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 (ระลอกเดือนเมษายน) จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 5,520 ราย และรักษาหายแล้ว 4,590 ราย
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประกาศเพิ่มเติมว่า ท่านใดที่พบเห็นเหตุหรือกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 191 หรือ 1669 หรือที่ สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-6491-5285-0 

แจ้งเหตุสายด่วน

แท็กที่เกี่ยวข้อง