เคาะแล้ว "Pfizer" 1.5 ล้านโดส ให้บุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีเริ่มเข็ม1

30 ก.ค. 2564 เวลา 13:35 น.15.9k

อัพเดทล่าสุด มติประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด “ไฟเซอร์”  ให้บุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีเริ่มเข็ม 1 เป็นเข็มกระตุ้น เท่านั้น

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กรมควบคุมโรง เปิดมติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการวัคซีนโควิดไฟเซอร์  เกณฑ์การจัดสรรวัคชีน Pfizer ลอต 1.5 ล้านโดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้า ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศ ที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน Pfizer

 

  • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วย “โควิด-19” ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานใน Hospitel หรือปฏิบัติงานข้องเกี่ยวกับภารกิจการดูแลผู้ป่วย “โควิด- 19”
  • มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลระบบกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) ว่าได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็มแล้ว อย่างน้อย 4 สัปดาห์ ระบุว่าเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และยังไม่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น

 

  • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ไม่เข้าเกณฑ์รับวัคซีน Pfizer ในลอตนี้ ได้แก่
  • ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
  • ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แล้ว
  • ได้รับการฉีดวัคน Sinovac 1 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็ม
  • ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca มาเพียง 1 เข็ม
  • ได้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆ
  •  

มติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัด การดำเนินการจัดสรรวัคซีน Pfizer ลอต 1.5 ล้านโดสสำหรับจัดสรรเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น ไม่มีเริ่มเข็ม 1

ยันมติที่ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการให้บริหารวัคซีนโควิดไฟเซอร์

แท็กที่เกี่ยวข้อง