ข่าวโควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 165 ราย พบเสียชีวิตที่บ้าน 21 คน

29 ก.ค. 2564 เวลา 6:12 น.159

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,669 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 165 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 58 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด อายุน้อยสุด 22 ปี พบเสียชีวิตที่บ้าน 21 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 17,669 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 14,782 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,609 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย มาจากต่างประเทศ 17 ราย  

ข่าวโควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 165 ราย พบเสียชีวิตที่บ้าน 21 คน

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ปี 63) ล่าสุดอยู่ที่ 561,030 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,798 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว(ตั้งแต่ปี 63)รวม 370,492 ราย  ผู้ป่วยรักษาอยู่ 185,976 ราย อาการหนัก 4,511 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,001 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 165 ราย  ผู้เสียชีวิต(ตั้งแต่ปี 63)สะสม 4,562 ราย
 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวน 165 ราย แยกเป็น เป็นชาย 94 ราย หญิง 71 ราย ค่ากลางอายุ 62 ปี(22-99 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 58 ราย  

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (74)
 • เบาหวาน (55) 
 • ไขมันในเลือดสูง (33)
 • โรคไต (15) โรคอ้วน (19) 
 • หลอดเลือดสมอง (5)
 • โรคปอด (4)
 • โรคหัวใจ (9) 
 • ตั้งครรภ์ (1)
 • ปฏิเสธโรคประจำตัว (19)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนในครอบครัว 39 ราย 
 • คนอื่นๆ 33 ราย (ร่วมงาน เพื่อน เพื่อนบ้าน)
 • อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 70 ราย
 • ไปที่แออัด 8 ราย (ตลาด แคมป์คนงงาน เรือนจำ รพ.)
 • อาชีพเสี่ยง 5 ราย (ค้าขาย รถสาธารณะ)
 • บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
 • ระบุได้ไม่ชัดเจน 8 ราย

ค่ากลางระยะเวลา(วันที่ทราบผลติดเชื้อ-เสียชีวิต) 9 วัน(นานสุด 29 วัน)

 • 37 ราย(27%) มากกว่า 14 วัน 
 • 47 ราย(36%) ตั้งแต่ 7-14 วัน
 • 49 ราย(37%) ตั้งแต่ 0-6 วัน

เสียชีวิตที่บ้าน 21 ราย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง