ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 16.59 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 147.33 ล้านโดส

29 ก.ค. 2564 เวลา 5:45 น.131

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมแล้ว 16.59 ล้านโดส เข็มที่ 1 สะสม 12.85 ล้านราย เข็มที่ 2 สะสม 3.73 ล้านราย กทม.ฉีดแล้ว 5.66 ล้านโดส ด้าน 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้วรวม 147.33 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 28 ก.ค. 2564) รวม 16,591,329 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 164,270 โดส

 • เข็มที่ 1 : 144,258 ราย
 • เข็มที่ 2 : 20,012 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 16.59 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 147.33 ล้านโดส

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 12,858,570 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,732,759 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 5.66 ล้านโดส
ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19( COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 16.59 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 147.33 ล้านโดส

 • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 92,206  โดส
 • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 5,668,720  โดส

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 16.59 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 147.33 ล้านโดส

ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 3,935 ล้านโดส

วันที่ 28 ก.ค.63 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกว่า ฉีดรวมกันแล้ว 3,935 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 343 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 163 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว
      ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 16.59 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 147.33 ล้านโดส

10 ชาติอาเซียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 147.33 ล้านโดส

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมกันที่ประมาณ 147.33 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (72.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 64.83 ล้านโดส ใีรายละเอียดดังนี้

 1. อินโดนีเซีย จำนวน 64,838,074 โดส (16.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 2. มาเลเซีย จำนวน 18,393,347 โดส (38.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 18,174,405 โดส (10.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca
 4. ไทย จำนวน 16,427,059 โดส (19.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 5. กัมพูชา จำนวน 11,528,264 โดส (41%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
 6. สิงคโปร์ จำนวน 7,376,969 โดส (72.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 7. เวียดนาม จำนวน 5,013,175 โดส (4.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 8. เมียนมา จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 9. ลาว จำนวน 1,933,275 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
 • บรูไน จำนวน 150,102 โดส (28.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 16.59 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 147.33 ล้านโดส ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ,  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง