อย.อัพเดทขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 อนุมัติแล้ว 6 รอส่งเอกสารอีก 2 รายการ

29 ก.ค. 2564 เวลา 4:29 น.213

อย.อัพเดทขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 อนุมัติแล้ว 6 รายการ ส่วนวัคซีน"สปุตนิค วี-บารัต"ขอให้ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนส่งเอกสารสำคัญ จะได้เร่งเร่งดำเนินการพิจารณาประเมิน พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมมาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19

นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 

  • วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 
  • วัคซีนโคโรนาแวคของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จำกัด นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม 
  • วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด 
  • วัคซีนโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
  • วัคซีนของซิโนฟาร์ม โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 
  • วัคซีนโคเมอร์เนตีของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด 

สำหรับวัคซีน สปุตนิค วี  และวัคซีนโควัคซีนของบารัต ไบโอเทค ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีน ขอให้ส่งเอกสารสำคัญประกอบการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน เพื่อ อย. จะได้เร่งดำเนินการพิจารณาประเมิน ทั้งในด้านของคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัคซีน ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการขึ้นทะเบียน

ทั้งนี้ ยังมีวัคซีนโควิด-19 อื่นๆ ทั้งชนิดเชื้อตาย mRNA ไวรัลเวคเตอร์ และโปรตีน ซับยูนิต ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาในหลายประเทศ หากผู้ประกอบการใดมีความพร้อมในการนำวัคซีนเหล่านี้มายื่นขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย อย. ยินดีและพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่  ขอประชาชนวางใจ อย. ตระหนักและมุ่งมั่นให้ประชาชนได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง