กทม.เตรียมปรับตู้นอนรถไฟ 15 โบกี้ เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

27 ก.ค. 2564 เวลา 8:00 น. 41

กทม.เตรียมปรับตู้นอนรถไฟ 15 โบกี้ โบกี้ละ 16 เตียง เป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว 240 เตียง คาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 30 ก.ค.64 ขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีน กทม.ฉีดแล้วกว่าร้อยละ 60

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดเคสเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจเบื้องต้นจะใช้รถไฟตู้นอน จำนวน 15 โบกี้ๆ ละ 16 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 240 เตียง

กทม.เตรียมปรับตู้นอนรถไฟ 15 โบกี้ เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการปรับสภาพภายในโบกี้ให้มีความเหมาะสม อาทิ เดิมเป็นเตียงนอน 2 ชั้น ปรับให้เหลือชั้นเดียว ติดมุ้งลวดบริเวณหน้าต่าง ติดตั้งระบบน้ำและไฟ  พร้อมจัดสร้างห้องน้ำห้องสุขาภายนอกโบกี้เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟและค่าน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระ รฟท. ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 30 ก.ค.64

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีน ขณะนี้กรุงเทพมหานคร สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะฉีดได้ครบร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่กำหนดในเร็วๆนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน โดยหากได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาเพิ่มเติม ทั้ง 25 หน่วยฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครก็พร้อมในการให้บริการประชาชนต่อไป

กทม.เตรียมปรับตู้นอนรถไฟ 15 โบกี้ เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

แท็กที่เกี่ยวข้อง