กทม.ปรับแผนตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยชุด ATK รู้ผลใน 30 นาที  

26 ก.ค. 2564 เวลา 9:46 น. 210

ผู้ว่าฯกทม.สั่งปรับแผนตรวจหาผู้ติดเชื้ดโควิดเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รู้ผลภายใน 30 นาที  หากผลตรวจเป็น “ลบ”สามารถกลับบ้านได้เลย แต่หากเป็น “บวก” หรือ มีอาการน่าสงสัย จะส่งตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ณ จุดเดียวกัน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่าฯกทม.) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้เร่งทำการค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 (Bangkok CCRT) ลงไปในชุมชน และการตั้งจุดหน่วยเชิงรุกหมุนเวียนในพื้นที่ทุกวัน 6 จุด ใน 6 กลุ่มเขต  มีประชาชนมาเข้าคิวเพื่อรับการตรวจเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน 

 

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และช่วยในการค้นหาผู้ป่วยได้เร็วยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันนี้ (26 ก.ค.64) จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจคัดกรองใหม่ โดยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งประชาชนสามารถรู้ผลภายใน 30 นาที  หากมีผลตรวจเป็นลบสามารถกลับบ้านได้เลย แต่หากมีผลเป็นบวกหรือมีอาการน่าสงสัย  จะส่งเข้ากระบวนการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ต่อ ณ จุดตรวจเดียวกัน

 

 

วิธีนี้จะช่วยให้สามารถตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ณ จุดตรวจเชิงรุกได้เร็วขึ้นจากวันละ 500 - 1,000 คน เป็น 1,000 – 2,000 คน/วัน 

 

นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการตรวจจำนวนมากของแล็ปทำให้สามารถออกผลตรวจ RT-PCR ได้เร็วขึ้นประมาณ 1-2 วัน จากเดิมที่ต้องรอผลนานถึง 3 วัน เนื่องจากมีการตรวจคัดกรองผ่าน ATK ก่อนจะทำให้เหลือผู้ที่จะต้องตรวจ RT-PCR เหลือประมาณ 15%

 

 

สำหรับผู้ที่รู้ผลการตรวจ ATK เป็นบวก กรณีที่ประเมินทำ HI หรือ CI ได้ ทางโรงพยาบาล หรือ lab เอกชน จะส่งข้อมูลให้ สปสช. (1330) เพื่อให้ สปสช. ส่งผู้ป่วยต่อไปยัง HI CI หรือโรงพยาบาลต่อไป 

 

กรณีที่ประเมินทำ HI หรือ CI ไม่ได้ ทางโรงพยาบาล หรือ lab เอกชน จะหาเตียงหรือส่งต่อสายด่วน 1330 หรือศูนย์เอราวัณ 1669 ต่อไป