สุพรรณบุรี "รับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา" เปิดศูนย์พักคอยทุกอำเภอ

26 ก.ค. 2564 เวลา 11:06 น. 1.4k

เปิดศูนย์พักคอย รับคนป่วยโควิด "สุพรรณบุรี" กลับบ้านภูมิลำเนา รมช.ประภัตร เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาช่วยเหลือและความเดือดร้อนให้กับประชาชน ช่วงสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เตียงที่โรงพระยาบาลจังหวัด โรงพระยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลสนามเต็ม เนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จึงต้องเร่งเปิดศูนย์พักคอย กลุ่มเสี่ยงโควิด 19 แต่ละอำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ

สุพรรณบุรี "รับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา" เปิดศูนย์พักคอยทุกอำเภอ

 ทางจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เปิดศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์ โดยใช้โกดังเก็บข้าวของนายบารมี เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันปรับปรุงโกดังเก็บข้าวให้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับกลุ่มเสี่ยงจำนวน 100 เตียง โดยแบ่งเป็นชาย 50 เตียง หญิง 50 เตียง พร้อมกับมีห้องน้ำสะอาด แยกเป็นสัดส่วน ชาย หญิง  

สุพรรณบุรี "รับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา" เปิดศูนย์พักคอยทุกอำเภอ  

 

ล่าสุดนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มาเยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ พยาบาล อสม.ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พักคอยของอำเภอศรีประจันต์ พร้อมกับได้ตรวจความพร้อมทั้งเตียงนอน เครื่องนอน ระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต สิ่งของใช้จำเป็นและห้องน้ำ 

สุพรรณบุรี "รับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา" เปิดศูนย์พักคอยทุกอำเภอ
ซึ่งศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์แห่งนี้ เปิดรับทั้งคนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และคนสุพรรณบุรีที่อยู่ต่างพื้นที่ด้วย แต่ผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงต้องติดต่อเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการก่อน ว่าอยู่ในระดับไหน จึงจะสามารถเข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้ได้

สุพรรณบุรี "รับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา" เปิดศูนย์พักคอยทุกอำเภอ

สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์รับคนสุพรรณกลับบ้านได้ที่ เบอร์โทร.081-0502763  สำหรับศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์ ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต.ในพื้นอำเภอศรีประจันต์

และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบริจาคทั้งสิ่งของและเงินมาใช้ปรับปรุงสถานที่จากโกดังเก็บข้าวแห่งนี้ให้เป็นศูนย์พักคอย สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงได้พักคอย 14 วัน

ซึ่งต่อไปสถานที่ศูนย์พักคอยนี้จะสามารถขยายออกได้ไปถึง 200 เตียง สำหรับผู้ที่มีความประสงจะร่วมบริจาคช่วยเหลือ สามารถบริจาคเงินสบทบทุนผ่านบัญชีธนาคาร ธกส.สาขสาศรีประจันต์ ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือโควิด19 อำเภอศรีประจต์ เลขที่บัญชี 020-1-9888-252-1 

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เปิดศูนย์พักคอยแล้วจำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย

  • อ.สองพี่น้อง
  • อ.อู่ทอง
  • อ.ดอนเจดีย์
  • อ.เมือง
  • และล่าสุดเปิดที่ อำเภอศรีปะจันต์

และจะเร่งเปิดอีก 5 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอ

  • อ.บางปลาม้า
  • อ.สามชุก
  • อ.หนองหญ้าไซ
  • อ.เดิมบางนางบวช
  • และอำเภอด่านช้าง

เพื่อรองรับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีกลับบ้าน 

นอกจากนี้นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ไปแจกถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากโควิด 19 ตำบลศรีประจันต์ จำนวน 5 จุด รวมกว่า 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด19แพร่ระบาด