"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ"จัดคิวฉีดวัคซีนวอร์คอินใหม่เริ่ม23ก.พ.นี้

22 ก.ค. 2564 เวลา 15:19 น.243

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จัดคิวฉีดวัคซีนวอร์คอินสำหรับ3กลุ่มใหม่ ให้กลุ่มสตรีมีครรภ์ อายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 เดือนและกลุ่มผู้มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กก. เริ่ม 13.00 น ถึง 17.00 น ส่วนผู้สูงอายุวันนี้เริ่ม 09.00 - 18.00น.เริ่ม23กพ.นี้หลังคนแห่รับบริการแน่นขนัด 21,837 คน

หลังจากการบริหารจัดการ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ว่า จากการที่ กรมการแพทย์ ได้ประกาศการให้บริการแบบไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับ 3 กลุ่ม ได้แก่

 

  • ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
  • สตรีมีครรภ์ อายุตั้งแต่ 12 สัปดาห์
  • ผู้มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม โดยตั้งแต่เวลา 06.00 น ซึ่งเป็นเวลาก่อนเปิดการบริการเวลา 09.00น มีประชาชน ผู้มีความประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก มารอเข้ารับการบริการ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนมารอเข้ารับการฉีดวัคซีน เช่นกัน ส่งผลให้ ปรากฎภาพแถวรอการให้บริการเป็นแถวยาว 

ในการนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการร่วม (กระทรวงคมนาคม) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ"จัดคิวฉีดวัคซีนวอร์คอินใหม่เริ่ม23ก.พ.นี้

 

เร่งดำเนินการปรับปรุง และเร่งแก้ไขปัญหาปัญหาการรอแถวของประชาชนให้เกิดระเบียบ ปลอดภัยต่อสุขอนามัย และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้

 

  •  ประสานการปรับเวลาให้กลุ่มสตรีผู้มีครรภ์ และผู้มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป จากเริ่มเวลา 09.00 น ถึง 17.00 น เปลี่ยนเป็น เริ่มเวลา 13.00 น ถึง 17.00 น เพื่อลดปริมาณจำนวนผู้มาคอยขอรับการบริการในช่วงเช้า
  •  ปรับแถวการคอย เป็นการนั่งพักคอย สำหรับ กลุ่มผู้ลงทะเบียน และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในบริเวณประตู 2-4 และ เปิดเพิ่มประตู 1 สำหรับกลุ่มสตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุในช่วงเวลา 13.00 น เป็นต้นไป โดยจัดแถวที่นั่ง พักคอยแถวนอกอาคาร จำนวนเก้าอี้ประมาณ 1000 ตัวเพื่อรองรับการบริการ

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ"จัดคิวฉีดวัคซีนวอร์คอินใหม่เริ่ม23ก.พ.นี้

  • จัดเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจรถไฟ ตำรวจนครบาล ดูแลจัดระเบียบ และอำนวยความสะดวกในการพักคอยแถว จัดระเบียบการจราจร ดูแลความปลอดภัย

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ"จัดคิวฉีดวัคซีนวอร์คอินใหม่เริ่ม23ก.พ.นี้

 

ในการนี้กระทรวงคมนาคม ขอขอบคุณประชาชน องค์กรทุกภาคส่วน ที่กรุณาสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ด้วยดีตลอดมา จนได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ในการให้บริการ

 

ทำให้ปัจจุบันถึงวันนี้ได้ให้บริการ ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 920,000 เข็ม ในระยะเวลา 60 วัน ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง