เช็คที่นี่ www.sso.go.th เช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.33 ใน 10 จังหวัด

19 ก.ค. 2564 เวลา 10:30 น.107.1k

วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 ทั้งลูกจ้าง และนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิว ล็อกดาวน์ ของรัฐบาลใน 10 จังหวัด 9 กิจการ ผ่าน www.sso.go.th

วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ของสำนักงานประกันสังคม ที่เปิดให้ลูกจ้างและนายจ้าง ตรวจสอบสิทธิการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่าน www.sso.go.th

การตรวจสอบสิทธิเยียวยาประกันสังคม นายจ้าง และลูกจ้าง

วิธีตรวจสอบสิทธิลูกจ้าง ม.33 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 
 2. เข้าไปที่เมนนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) คลิกที่นี่
 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4.  กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 5. กดค้นหา
 6. ระบบจะแสดงผลว่าท่านได้-ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)หรือไม่

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมลูกจ้าง มาตรา 33

วิธีตรวจสอบสอบสิทธิสำหรับนายจ้าง ม.33

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  
 2. เข้าไปที่เมนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) คลิกที่นี่
 3. กรอก เลขที่บัญชีนายจ้าง
 4. กรอก ลำดับที่สาขา
 5. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 6. กดค้นหา
 7. ระบบจะแสดงผลว่าท่านได้-ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)หรือไม่

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคม นายจ้าง มาตรา 33

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

เงื่อนไขการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น 
    

นายจ้างจะได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล


    
เมื่อสำนักงานประกันสังคมร่วมกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ท่านจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กล่าวข้างต้น โดยท่านไม่ต้องมายื่นเรื่อง หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา แต่อย่างใด และผู้ประกันตนมาตรา 33

 

นายจ้างบุคคลธรรมดา เมื่อท่านตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองด้วยว่า ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนไว้แล้วหรือยัง หากยังขอให้เร่งดำเนินการด่วน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33

สรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 

 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการมาตรการล็อกดาวน์ และการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐในพื้นที่่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาสปัตตานี ยะลา และ สงขลา
 • เป็นประเภทกิจการที่ได้รับการเยียวยาประกันสังคม  9 สาขา
 1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โรงแรม, รีสอร์ท, เกสต์ฮ้าส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้าน,การจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
 2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง,จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
 3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป
 4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน ธุรกิจจัดนำเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทำความสะอาด, การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า (event)
 5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์
 7. การก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ
 8. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย, กิจกรรมด้านสมสกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและมปาร์ค,กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ
 • กลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงานสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (ในกิจการ 9 หมวด)จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน เพิ่มขึ้นจากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน เมื่อรวมกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเหตุสุดวิสัย มีสิทธิ์ได้เงินทดแทนจากการว่างงาน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาท ไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
 • นายจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจำนวนลูกจ้าง 200 คน อัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

ที่มา:สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง