อัพเดทประกันสังคมมาตรา 39 พื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มใครได้สิทธิ

19 ก.ค. 2564 เวลา 7:19 น.49.0k

อัพเดทประกันสังคมมาตรา 39 หลัง ครม. กำหนดพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มรวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด ส่วนพรุ่งนี้ สำนักงานประกันสังคม เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด สำหรับกลุ่มกิจการประเภทไหนได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้อนุมัติเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดนครปฐม

3.จังหวัดนนทบุรี

4. จังหวัดปทุมธานี

5. จังหวัดสมุทรปราการ

6.จังหวัดสมุทรสาคร

7.จังหวัดนราธิวาส

8.จังหวัดปัตตานี

9.จังหวัดยะลา

10. จังหวัดสงขลา

 

จากนั้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกันตนเพิ่มเติมในพื้นที่สีแดงเข้มอีก  3 จังหวัด อันได้แก่

1. ชลบุรี

2. ฉะเชิงเทรา

3. อยุธยา

โดยทั้ง 3 จังหวัด สำนักงานประกันสังคม เตรียมนำเสนอให้ ครม.พิจารณาหลักเกณฑ์อนุมัติอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากมติเดิมที่ได้อนุมัติให้กับ  10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มหรือไม่จากเดิมที่กำหนดรับเงินเยียวยาล่าสุด 5000 บาท

อัพเดท 9 หมวดกิจการที่ได้รับเงินเยียวยาล่าสุด

1. ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8.กิจกรรมทางวิชาการ

9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

สำหรับผู้ประกันตนมาตรการ 39 ที่เคยประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และ หน่วยงานต่าง ๆ และ ได้ลาออกมาแล้วประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต่อจะต้องจ่ายเงินให้ประกันสังคม เดือนละ 400 บาท หากขาดส่งเป็นระยะเวลาสามเดือนสิ้นสภาพ แต่สามารถสมัครเข้ามาใหม่ถ้าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแต่จะได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

 

อัพเดทประกันสังคมมาตรา 39 พื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มใครได้สิทธิ

 

ก่อนหน้านี้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนในครั้งนี้ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล และตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์ ขอให้ท่านรีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย ส่วนนายจ้างที่มีสถานะนิติบุคคล สำนักประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมไว้

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง