สรุปง่ายๆ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” ล่าสุด ประชาชน-กิจการ ทำอะไรได้บ้าง

19 ก.ค. 2564 เวลา 0:59 น.1.7k

ก่อนคำสั่ง “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” จะมีผล 20 ก.ค.นี้ ฐานเศรษฐกิจ ได้สรุปเเบบง่ายๆ สำหรับข้อกำหนดล่าสุด ฉบับที่ 28 ประชาชน-กิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถทำได้

จากกรณีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

โดยมีการยกระดับ 3 จังหวัดให้เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครปฐม, นนทบุรี นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ประชาชน

1.ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 21:00 น. ถึง 04:00 น. ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต

2.เลี่ยงจำกัดหรืองดเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็นยกเว้นการเดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิต การพบแพทย์การรับวัคซีน

3.WFH  100% ทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขการควบคุมโรคระบบสาธารณูปโภค การจราจรการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยหรืองานที่ได้กำหนดเวลานัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วหากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกที่พักต้อง DMHTTA 

4.ให้จัดการอบรมสัมมนาหรือประชุมโดยออนไลน์เป็นหลัก

5.ตั้งจุดตรวจด่านตำรวจหรือจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่จากพื้นที่สีแดงเข้มไปยังจังหวัดอื่น

6.ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำเป็นทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมากกว่า 5คน

กิจการต่างๆ

1.ร้านอาหารเครื่องดื่มเปิดได้ถึง  20:00 น. ห้ามทานในร้านให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น

2.ห้างศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์และพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆของภาครัฐได้ถึง 20:00 น.

3.โรงแรมเปิดได้ปกติ งดกิจกรรมการจัดประชุมการสัมมนาหรือการจัดเลี้ยง

4.ร้านสะดวกซื้อและตลาดสดปิดตั้งแต่ 20:00 น. ถึง 04:00 น.

6.โรงเรียนสถานศึกษาสถาบันการศึกษาเรียนออนไลน์ ห้ามใช้สถานที่จัดการสอน

7.กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกรรมการเงิน ธนาคารตู้เอทีเอ็มธุรกิจสื่อสารคมนาคมไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่าย แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง

มีผลบังคับใช้อย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นมาตรการระบบขนส่ง 50% จะมีผลบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง