ฉีดวัคซีนโควิด อัพเดตรายจังหวัดครอบคลุมประชากรแล้วแค่ไหน

17 ก.ค. 2564 เวลา 22:05 น. 298

เปิดข้อมูล"ฉีดวัคซีนโควิด-19" อัพเดต 77 จังหวัด ครอบคลุมประชากรแล้วแค่ไหน หลังคนไทยทั้งประเทศฉีดวัคซีน 14,130,489 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 10,697,578 ราย และครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ 3,432,911 ราย

กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม ( 28 กุมภาพันธ์ -16 กรกฏาคม 2564) ล่าสุดอยู่ที่  14,130,489 โดสใน 77 จังหวัด

⦁ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม 10,697,578 ราย ( ร้อยละ 14.85 ของประชากรทั้งประเทศ)

⦁ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,432,911 ราย ( ร้อยละ 4.77 ของประชากรทั้งประเทศ) ฉีดวัคซีนโควิด อัพเดตรายจังหวัดครอบคลุมประชากรแล้วแค่ไหน

 

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center พบว่าการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์– 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 13,823,355 โดส ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศนั้น

เป็นการให้วัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมประชากร รายจังหวัด รายละเอียดดังนี้

 

ฉีดวัคซีนโควิด อัพเดตรายจังหวัดครอบคลุมประชากรแล้วแค่ไหน

 

ฉีดวัคซีนโควิด อัพเดตรายจังหวัดครอบคลุมประชากรแล้วแค่ไหน

แท็กที่เกี่ยวข้อง