แอมเนสตี้ เรียกร้องไทยเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง-ชายขอบ

17 ก.ค. 2564 เวลา 8:18 น. 105

แอมเนสตี้ เรียกร้องไทย ให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มชายขอบ ผู้ต้องขัง ผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  พร้อมเปิดเผยข้อมูลด้านสาธารณสุขอย่างโปร่งใส

การที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างร้ายแรงที่สุดนับแต่เกิดการแพร่ระบาดมา “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล” เรียกร้องทางการไทยให้จัดทำและดำเนินการที่ให้ความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีน

 

ให้กับประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มที่มักถูกเลือกปฏิบัติ รวมทั้งผู้ต้องขัง ผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติแม้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

 

เอ็มเมอร์ลีน กิล รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฝ่ายวิจัย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ความเห็นว่า ในขณะที่โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศไทย เป็นระลอกที่สามซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนัก

 

ในขณะที่ระบบสาธารณสุขมีความเสี่ยงว่ากำลังจะล่มสลาย ทางการควรดำเนินมาตรการที่ให้บุคคลทุกคนเข้าถึงวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเร่งด่วน โดยให้ความสำคัญในเบื้องต้นกับประชากรกลุ่มเปราะบางและชุมชนที่มีความเสี่ยง

 

อย่างไรก็ดี ขณะที่ภาครัฐได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำบางส่วนขององค์การอนามัยโลก โดยให้ความสำคัญในเบื้องต้นกับผู้ทำงานด้านสุขภาพและผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป แต่ปัญหาการทุจริตที่รับรู้ในวงกว้างกลับบั่นทอนมาตรการโดยนักการเมืองให้ความสำคัญกับคนกลุ่มอื่น แทนที่จะให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง 

 

“การให้อภิสิทธิกับคนบางกลุ่มจากอิทธิพลของนักการเมือง ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการซื้อเสียง และทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการฉีดวัคซีน”

แอมเนสตี้ เรียกร้องไทยเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง-ชายขอบ

ทางการต้องประกันอย่างแน่ชัดและเร่งด่วนในการจัดลำดับกลุ่มผู้ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้มีความโปร่งใสและเปิดให้ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มเสี่ยงมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการจัดลำดับดังกล่าว

 

ทั้งนี้แผนการจัดสรรวัคซีนในปัจจุบัน เผยให้เห็นการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อกลุ่มชายขอบ รวมทั้งผู้ต้องขัง แรงงานข้ามชาติแม้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ลี้ภัย ประชากรที่ยากจนและคนไร้บ้าน กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องดิ้นรนเพื่อเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

 

“พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะเสียชีวิตจากโรคนี้” 

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสาธารณสุขต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส และให้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการรับมือกับโรคโควิด-19 เป็นภาษาที่กลุ่มผู้เข้าเมืองสามารถเข้าใจได้

 

รวมทั้งผู้ที่มาจากกัมพูชาและเมียนมา รัฐต้องดำเนินการให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นกลาง และมีหลักฐานสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าใจถึงผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล และผลที่มีต่อสิทธิด้านสุขภาพของพวกเขา

 

ทั้งนี้รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้ว 

 

“ทางการไทยต้องแก้ไขแผนการระดับชาติอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดกระบวนการฉีดวัคซีนที่ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง