เงินเยียวยาประกันสังคม ได้วันไหน พร้อมช่องทางสมัครมาตรา 40

16 ก.ค. 2564 เวลา 4:19 น. 58.6k

ไขข้อข้องใจ เงินเยียวยาประกันสังคม 10 จังหวัด ได้วันไหน มีไทม์ไลน์การจ่ายเงินอย่างไร นายจ้าง-ลูกจ้างรับเงินผ่านช่องทางไหน พร้อมช่องทางการสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ เพื่อรับเงิน 5,000 บาท

กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ทีผ่านมาเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมให้นายจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รวมทั้งอาชีพอิสระ  ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการมาตรการล็อกดาวน์ และการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐในพื้นที่่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาสปัตตานี ยะลา และ สงขลา เป็นระยะเวลาเวลา 1 เดือน

หลายคนมีคำถามว่าเงินเยียวยาประกันสังคม ที่รัฐบาลบาลจะจ่ายให้กับนายจ้างและลูกจ้างนั้นจะได้วันไหน และจะรับเงินผ่านช่องทางไหน? 

ไขข้อข้องใจ จ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมวันไหน ?

 • ในสัปดาห์นี้สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และระยะเวลาของโครงการให้แล้วเสร็จ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 20 ก.ค. 64 ดังนั้นจึงต้องรอความชัดเจนเรื่องนี้ หลังจากการประชุมครม.อีกครั้ง
 • เบื้องต้นนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่สำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลอยู่ทั้งหมด 4 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านระบบพร้อมเพย์ในราววันที่ 23-25 กรกฎาคมนี้

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม

 • เป็นนายจ้างและผู้ประกันตน"ประกันสังคม" รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
 • เป็นกิจการใน 9 กลุ่มอาชีพ

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรม และ บริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะบันเทิง และ นันทนาการ
 4. กิจกรรม การบริการด้านอื่นๆ
 5. ขายส่ง ขายปลีกและซ่อมแซมยานยนต์
 6. ขนส่ง และ สถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหาร และ บริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ
 8. วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวชาการ
 9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
 • ลูกจ้างมาตรา 33 จ่าย 50% ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 10,000 บาท
 • นายจ้างมาตรา 33 จ่าย 3,000 บาทต่อคน ลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน 
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39,40 จ่ายรายละ 5,000 บาท
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงิน 5,000 บาท ดังนี้
 1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th
 2. ผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส (7-11)
 3. เคาเตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 4. เคาเตอร์บิ๊กซี (Big C)
 5. สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม
 6. เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที
 • ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามการเยียวยาลูกจ้างมาตรา 33 และนายจ้างมาตรา 33 
 • ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ
 • ผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม

ช่องทางการรับเงินเยียวยา

 • ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
 • นายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์
 • นายจ้างที่มีสถานะนิติบุคคล โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง