ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนพรุ่งนี้วันแรก

15 ก.ค. 2564 เวลา 0:37 น. 17.6k

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิววัคซีนตัวเลือก วันที่ 16 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เช็คช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่ที่เดียว

วันนี้  15 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนชาวสมุทรสาคร ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. **ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

 

โดย "ระบบสาครรวมใจ" จะปิดทันทีที่มีผู้จองครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง)

2. มีสัญชาติไทย

3. อายุ 18 ปีขึ้นไป

4. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน covid-19 เลย

5. ต้องเป็นผู้ยังไม่มีคิวรับวัคซีนชนิดใดจากช่องทางอื่น ๆ (หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการรอคิว ต้องยกเลิกสิทธิ์เก่าก่อนจะลงทะเบียน โดยจะมีปุ่มให้กดเพื่อยืนยันการยกเลิก ในระบบสาครรวมใจระหว่างการลงทะเบียน)

ช่องทางการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ โปรดเตรียมบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ให้พร้อมเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล

1. สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/  (สาครรวมใจ.com)

2. สามารถลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/อบต./เทศบาลในพื้นที่

 

สถานที่รับบริการ

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรสาคร (และศูนย์เครือข่าย)/รพ. กระทุ่มแบน (และศูนย์เครือข่าย)/รพ.บ้านแพ้ว (และศูนย์เครือข่าย) พร้อมวัน/เวลา

 

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข

สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข หรือลงทะเบียนไม่ได้ ยังสามารถรับวัคซีนหลักของรัฐบาลได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ เมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

 

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนพรุ่งนี้วันแรก

คำถามถามบ่อย

1. หากทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร จะยังไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ครับ (เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ของ อบจ. ไว้) .หากอยู่นอกเงื่อนไข... สามารถรอให้มีการลงทะเบียนวัคซีนจากส่วนกลาง

 

2. ในหมอพร้อมไม่มีให้กดยกเลิกสิทธิ์ครับ ต้องกดยกเลิกในระบบสาครรวมใจ ซึ่งจะมีปุ่มให้กดยกเลิกระหว่างขั้นตอนการกรอกข้อมูล

 

3. หากได้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผลการกดยกเลิกสิทธิ์เก่าผ่านทางระบบสาครรวมใจ จะไม่มีผลหากท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จ (ลงไม่สำเร็จ = สิทธิ์เก่าไม่ถูกยกเลิก)

 

4. ผู้ไม่สะดวกเดินทาง สามารถลงผ่านระบบสาครรวมใจได้ที่เว็บไซต์ http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/ ได้โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สามารถดำเนินการแทนคนในครอบครัวได้)

 

5. ลิงค์ระบบสาครรวมใจ จะเปิดให้เข้าได้เมื่อถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 16/07/64 (ขณะนี้จะปิดไม่สามารถเข้าถึงได้)

 

6. วัคซีนตัวเลือกนี้ จัดซื้อโดยงบประมาณของ อบจ.สมุทรสาคร ตามอำนาจที่พึงกระทำได้ตามระเบียบ และกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

7. เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์ ขอให้ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ / ผู้มีโรคประจำตัว / ผู้มีประวัติการแพ้ยา / ผู้หายป่วยจาก covid-19 หรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการรับวัคซีน โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัย

 

8. เบื้องต้น เราได้จองวัคซีนไว้ประมาณ 200,000 โดสครับ โดยจะเป็นการฉีดคนละ 2 โดส

 

9. เบื้องต้น ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบจะมาจากบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้นขอให้ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมเพื่อลงทะเบียน(บัตรประชาชนที่หมดอายุ แต่อยู่ระหว่างการขยายอายุบัตรสามารถใช้ได้)

 

10. ผู้ที่เคยลงทะเบียนในเว็บไซต์สาครรวมใจก่อนวันที่ 16/07/64 ต้องลงทะเบียนใหม่พร้อมกันทุกรณีครับ เนื่องจากตอนนั้นได้มีการเปิดเพื่อทดสอบระบบในช่วงสั้นๆเท่านั้น

 

11. การลงทะเบียนทุกช่องทางจะเป็นการลงผ่านระบบสาครรวมใจเหมือนกันครับ สำหรับผู้มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปลงที่ช่องทางอื่นครับ เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่/รับเชื้อครับ เนื่องจากช่องทาง รพ.สต/อบต./เทศบาล ได้เปิดไว้สำหรับผู้ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

 

สอบถามเพิ่มเติม

       หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากที่ได้ประกาศไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-411-714 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) หรือต่อ 404 (กองสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: อบจ.สมุทรสาคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง