วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท สรุปครบที่นี่

14 ก.ค. 2564 เวลา 6:30 น.123.1k

วิธีการสมัครประกันสังคมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเยียวยา 5,000 บาท ทำได้ด้วยตัวเอง เช็คขั้นตอน-วิธีการ-ช่องทางการสมัคร พร้อมเอกสารประกอบต้องใช้ สรุปให้ครบที่นี่

รัฐบาลเดินหน้าเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ 10 จังหวัด หลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเห็นชอบให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ ม.40 คือ กลุ่มผู้ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม รัฐบาลเปิดช่องกำหนดให้ต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว 

คุณสมบัติของผู้ประกันตนม.40

 • สัญชาติไทย
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ 
 • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมม.33 และ ม.39 มาก่อน 
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนม.40 ได้ 

ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 

1.สมัครผ่านสมาร์ทโฟนที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 • เข้าสู่เว็บไซต์เลือกสมัครสมาชิก
 • คลิกคำว่า สมัครสมาชิก แล้วกดยอมรับนโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง
 • ยืนยันตัวตน ระบบจะให้ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน จากนั้นก็สำเร็จ
 • เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกเข้าเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก ได้แก่ 
 1.  70 บาท/เดือน
 2. 100 บาท/เดือน
 3.  300 บาท/เดือน

เมื่อคลิกลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแจ้งให้ชำระเงินสมทบงวดแรก การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะมีการแจ้งยืนยันผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ 

2.สมัครด้วยตัวเอง โดยยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แบบ สปส.1-40) ดังนี้ 

 • พื้นที่ กทม. สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
 • ต่างจังหวัด สามารถยื่นได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

3.หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม 

4.สมัครผ่านหน่วยบริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เคาน์เตอร์ห้างบิ๊กซี เคาน์เตอร์ และ ธ.ก.ส.   

5.สายด่วนประกันสังคม 1506 

หลักฐานการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคมมาตรา40

แท็กที่เกี่ยวข้อง