svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รถไฟฟ้า-แอร์พอร์ลิงค์-รถเมล์ ปรับเวลาให้บริการถึงกี่โมงเช็คที่นี่ครบจบ

10 กรกฎาคม 2564

ระบบสาธารณะ ทั้ง รถไฟฟ้า BTS-MRT แอร์พอร์ตลิงค์ รถเมล์ เรือด่วน พร้อมใจปรับการให้บริการใหม่ ตามประกาศเคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง  โดยเริ่ม12 ก.ค.นี้วันแรก คนกรุงเตรียมตัวปรับเวลาเดินทาง

ผู้ให้บริการระบบจนส่งสาธาณะ อย่าง รถไฟฟ้า ทั้ง BTS และMRT ได้ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการเพื่อให้สอดคล้องตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.)ที่มีมาตรการล็อกดาวน์10จังหวัดพื้นที่เสี่ยงซึ่ง1ใน10 คือกรุงเทพมหานคร ที่มีระบสาธารณะที่หลากหลาย 

โดย รถไฟฟ้า บีทีเอส ทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท  และสายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง รถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที เริ่มให้บริการเที่ยวแรก 06.00 น.  เที่ยวสุดท้ายเวลา  21.00 น. โดยผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้าก่อน 21.00 น. จะมีรถไฟฟ้าส่งถึงปลายทางทุกสถานี อีกทั้งบริเวณลานจอดแล้วจร (สถานีหมอชิต) จะปรับเวลาเปิด-ปิดให้บริการเป็นเวลา 05.00 – 22.00  น. 

ขณะที่รถไฟฟ้า MRT ปรับเวลาให้บริการดังนี้ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)เวลา 06.00 - 21.00 น. รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เวลา 05.30 - 21.00 น. โดยรถไฟขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทางเวลา 21.00 น.

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปรับเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้า เป็นเวลา 21.00 น.ส่วนเที่ยวแรกยังคงเริ่มบริการ 05.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติจำกัดการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ โดยหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 04.00 น. ของวันถัดไป ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม  นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร  สงขลา ปัตตานี ยะลา  นราธิวาส โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

บริษัทจึงดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น โดยเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นเวลา 05.30 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยรถไฟฟ้าขบวนสุดท้าย

ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยา  ได้ปรับลดเที่ยวการให้บริการเรือโดยสารในวันจันทร์-ศุกร์ โดยงดการให้บริการเที่ยวเรือหลังเวลา 9.00 น. (เวลาเรือออกจากท่าเรือต้นทาง) และกลับมาให้บริการอีกครั้งในเวลา 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ก.ค.64 โดยยังคงให้บริการเรือธงส้ม ธงเหลือง และธงเขียวในชั่วโมงเร่งด่วนระหว่างเวลา 06.00-09.00 น. และ 15.00-19.05 น. ตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารและลดความแออัดในชั่วโมงเร่งด่วน
ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์งดให้บริการเป็นการชั่วคราว

ขณะที่รถขนส่งสาธารณะ ได้ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ  เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลาการประกาศเคอร์ฟิวของ ศบค. ในช่วงเวลา 21.00 - 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12-25 ก.ค.นี้  เริ่มที่ ขสมก. ปรับเวลาให้บริการ  โดยจะเริ่มวิ่งรถเมล์เที่ยวแรก เวลา 05.00 น. และเที่ยวสุดท้าย 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ โดยเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เวลา 05.00 - 08.00 น.  และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น จนถึงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ คือเวลา 16.00 - 21.00 น. ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 - 10 นาที หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน 
โดยปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทางประมาณ 20.00 น. เพื่อให้พนักงานสามารถนำรถกลับเข้าอู่จอดรถได้ทันเวลา 21.00 น. โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้าย ให้มีระยะห่างกัน  5 - 10 นาที ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบอกไว้หน้ารถว่า รถเหลือ 2 คันสุดท้าย  เหลือรถ 1 คันสุดท้าย และรถคันสุดท้าย