กต.แจงกรณีผู้เดินทางเข้า “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” วันแรกต่ำหลุดเป้า

09 ก.ค. 2564 | 00:22 น.

โฆษก กต. ยันการออก COE ให้แก่ผู้ต้องการเดินทางเข้าภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)นั้น พยายามทำให้เร็วที่สุดแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการยื่นเอกสารไม่ครบทำให้ไม่สามารถออก COE ให้ได้ ย้ำมาตรการทั้งหลายนั้น เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นเป็นสำคัญ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า จำนวนผู้เดินทางเข้า Phuket Sandbox ในวันแรกมีจำนวนต่ำกว่าเป้าเนื่องจาก กระทรวงการต่างประเทศ ไม่สามารถออก หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร หรือ COE (Certificate of Entry) ให้นักท่องเที่ยวที่ยื่นเพราะต้องรอประกาศราชกิจจานุเบกษานั้น

ธานี แสงรัตน์

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่า ได้เตรียมการให้สามารถออก COE อย่างรวดเร็วที่สุดแล้ว อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางที่ขอรับ COE หลายรายมีคุณสมบัติและเอกสาร “ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน” จึงไม่สามารถพิจารณาอนุมัติออก COE ให้ได้

 

ทั้งนี้ ผู้เดินทางเข้าภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่พำนักใน 68 ประเทศ/พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งกำหนดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน (กรณีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย จะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขระยะเวลา 21 วันข้างต้น) และ จะต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

 

  1. หนังสือเดินทาง
  2. บัตรโดยสารเครื่องบิน
  3. กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19
  4. หลักฐานการชำระค่าโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ และค่าตรวจโควิด-19
  5. ผลการตรวจโควิด RT-PRC เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  6. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 (Certificate of Vaccination) ซึ่งมีข้อมูลละเอียดและมีความหลากหลาย จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยแพทย์ของกรมควบคุมโรคด้วย

 

โฆษก กต. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ระหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนขอ COE ภายใต้ Phuket Sandbox ผ่านสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก แล้ว 12,356 ราย และ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติออก COE สำหรับผู้เดินทางเข้า Phuket Sandbox แล้วทั้งสิ้น 5,652 ราย ขณะที่มีผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 594 ราย และรอยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมอีก 6,110 ราย 

 

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม มีผู้เดินทางเข้าภูเก็ตภายใต้โครงการนี้แล้วทั้งสิ้น 2,244 ราย

 

ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับมาตรการเข้า Phuket Sandbox ที่มีการรายงานข่าวว่า ชาวต่างชาติจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดเพิ่มเติมหลังเดินทางเข้าภูเก็ตแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้ว นั้น นายธานีกล่าวว่า ผู้เดินทางเข้าภูเก็ตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน คือต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 3 ครั้ง หรือจำนวนครั้งตามระยะเวลาที่พำนัก เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เป็นการรักษาภูเก็ตให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่คนท้องถิ่นและผู้เดินทางเข้าภูเก็ตด้วย