เช็คได้ที่นี่“PHUKET SANDBOX ”สรุปทุกข้อมูลเข้าภูเก็ตทั้งคนไทย-ต่างชาติ

01 ก.ค. 2564 เวลา 4:41 น.1.7k

“ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” PHUKET SANDBOX สรุปทุกข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ รวมถึงมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบกและทางอากาศ เช็คได้ที่นี่

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์PHUKET SANDBOX เป็นรูปแบบการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ฉีดวัคซีนแล้วเข้าภูเก็ต ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทุกด่านเข้าจังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมพร้อมในการตรวจคัดกรองคนเดินทาง ตามมาตรการการเดินทางเข้าภูเก็ตไว้เรียบร้อยแล้ว

phuketsandbox เริ่มจากการเดินทางเข้าภูเก็ตทางบก  ณ ด่านท่าฉัตรไชย รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน  เครื่องมือและอุปกรณ์สาธารณสุขและเทคโนโลยี  เพื่อใช้ในการตรวจคนเข้า-ออก  ซึ่งจะต้องมีการตรวจโรคด้วย ในส่วนของกำลังพลเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน อาทิ ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มทบ.41  DEPA  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และ แรงงานจังหวัดภูเก็ต 

ด่านท่าฉัตรไชย การเดินทางทางอากาศ สนามบินภูเก็ต พร้อมรองรับสำหรับฝั่งขาเข้าจากต่างประเทศ ผู้โดยสารจะเข้าสู่ตัวอาคารที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยต้องทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิร่างกาย จากนั้นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทำการตรวจเอกสารตามเงื่อนไขที่จังหวัดภูเก็ตกำหนด

อาทิ Vaccine Certificate, กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมโควิด, เอกสารการจองโรงแรมที่พัก มาตรฐาน SHA PLUS , ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 และนักท่องเที่ยวต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Thailand Plus และหมอชนะ

สนามบินภูเก็ต

เมื่อเสร็จสิ้น จะเข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ ผ่านศุลกากร ไปยังจุด Swap หาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR ก่อนจะขึ้นรถไปยังโรงแรมที่พัก SHA PLUS เพื่อรอผลการตรวจโควิด-19 ภายใน 24 ชั่วโมง

หากผลเป็นลบจึงจะสามารถออกเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตได้ แต่หากพบว่า ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นบวก นักท่องเที่ยวจะต้องถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ความพร้อมท่าเทียบเรือสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล ก็มีโครงการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) เป็นโครงการที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการนำเสนอพัฒนาจัดการท่าเรือ ณ ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Safety Support And Management System)

โดยสามารถทราบข้อมูลและจำนวนผู้โดยสารในเรือแต่ละลำ เก็บภาพ VDO ของผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวพร้อมการคัดกรองและติดตามโรคระบาด

โครงการท่าเรืออัจฉริยะดังกล่าวประกอบไปด้วย

1.ระบบการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบด้วย การซื้อตั๋วหรือทัวร์ผ่านเอเย่นต์ ทำการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัว เช่นพาสปอร์ต บัตรประชาชนบันทึกภาพบัตรประจำตัวเพื่อใช้อ้างอิง และนำ booking voucher มาที่ท่าเทียบเรือเพื่อผูกกับ wristband ประจำตัวเพื่อใช้เข้าออก ข้อมูลเก็บขึ้น Cloud NT

2.ระบบการใช้ Wristband (RFID) หรือ Smart Watch แทนบัตรผ่านทาง เพื่อเข้าออกท่าและขึ้นลงเรือ และสามารถใช้เป็น กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิคส์ได้ในอนาคตเมื่อนักท่องเที่ยวลงทะเบียนแล้ว ทำการแจกริสแบนด์เพื่อใช้แทนบัตรประจำตัวใช้ประโยชน์ในการผ่านเข้า-ออกท่าเรือ ตรวจสอบอุณหภูมิผิดปกติ การสวมใส่หน้ากากใช้บันทึกการขึ้นลงเรือก่อนการเดินทางสามารถตรวจสอบทะเบียนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทุกคนได้ 

3.ระบบ CCTV บันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเข้าออกท่าเรือ จับภาพมุมกว้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางในท่าเรือเพื่อดูภาพรวมและบันทึกข้อมูลอ้างอิงและวิเคราะห์ 

เช็คได้ที่นี่“PHUKET SANDBOX ”สรุปทุกข้อมูลเข้าภูเก็ตทั้งคนไทย-ต่างชาติ 4.ระบบการติดตามเรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางทะเล และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน Safety (SOS) ระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการ Control and Command Center สามารถรู้ตำแหน่งและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที ระบบจอภาพแสดงผล ณ ศูนย์ปฏิบัติ (Network Operation Center NT) ทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบการออกเรือท่องเที่ยวในแต่ละวัน ประสานศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และล่ามภาษาต่างๆ ตามจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสำคัญ เพื่อช่วยเหลือและประสานงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทันท่วงที

 

ความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ "EOC Phuket tourism sandbox"

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ Phuket tourism sandbox จังหวัดภูเก็ต จะเป็น Command Center ที่มีการนำเทคโนโลยี มาเป็นกลไกขับเคลื่อน โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ บริหารจัดการ กำกับติดตามการเดินทาง เข้า –ออกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและในประเทศเข้าพื้นที่ภูเก็ต

โดยจะมีระบบเชื่อมโยงกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบกด่านท่าฉัตรไชยด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำท่าเรืออ่าวฉลองท่าเรือรัษฎาท่าเรืออ่าวปอ

ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวศูนย์ประสานงานโรงแรม Sha plus Manager ศูนย์ประสานงานสถานประกอบการ Sha Plus ศรชลจังหวัดภูเก็ต โดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้และบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้ติดตั้งระบบดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ ปฏิบัติการ  EOCPhuket tourism sandbox จะเชื่อมโยงระบบกับ ศปก. ศบค. และ ศบค.มท. โดย ศูนย์ดังกล่าวจะตั้งที่ศูนย์บัญชาการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ ฯขับเคลื่อนภารกิจ รองรับ Phuket tourism Sunbox ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมและติดตามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งตลอดระยะเวลาที่พำนักในภูเก็ตโดยจะเชื่อมโยงกับ Application หมอชนะทั้งนี้ การวางมาตรการดังกล่าวถือเป็นการยกระดับและพัฒนา การทำงานบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

มาตรการเข้าภูเก็ต Phuketsandbox

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยทั้งทางบกและทางอากาศ

• ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือ ครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AZ เข็มที่ 1 มาแล้วครบ 14 วัน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าจังหวัดได้โดยไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด19) หรือ

• ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน หรือ

• เป็นผู้ที่หายจากการป่วยด้วยโรคโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยการแสดงหลักฐานยืนยัน

• ดาวน์โหลดแอฟพลิเคชัน "หมอชนะ" บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

• ให้ติดตามสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring)

• หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และให้รักษามาตรการภายใต้ DMHTTA

เกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย PHUKET TOURISM SANDBOX 1 JULY

• เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลางตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขและ ศบค. กำหนด

• ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีเอกสารการรับวัคซีนจากประเทศต้นทาง เป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือที่ WHO รับรอง กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ให้เดินทางมากับผู้ปกครองได้

• มีผลการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีหลักประกันโควิด ไม่น้อยกว่า 100,000 USD

• ต้องจองและทำการเข้าพักโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ ไม่น้อยกว่า 14 คืน และสามารถเปลี่ยนที่พักได้ หลังจากรับการตรวจวันที่ 7 และสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต โดยอยู่ภายใต้มาตรการ DMHTTA โดยไม่ต้องกักตัว

• ต้องทำการติดตั้ง Application Morchana บนสมาร์ทโฟน และอนุญาตให้แชร์การเข้าถึงตำแหน่ง เมื่อถึงสนามบินภูเก็ต

• เมื่อมาถึงสนามบิน ต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR  และต้องเดินทางไปที่พักด้วยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน SHA+ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพักจนกว่าจะทราบผลตรวจว่าไม่มีการติดเชื้อ

• รายงานตัวและรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีก 2 ครั้ง ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด (วันที่ 6-7 และ 12-13)

• เมื่อทำการพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครบ 14 วันแล้ว สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นได้

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง