svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน รีบสมัครด่วนมีงบ 2,000 ล้าน ใครบ้างมีสิทธิ

07 กรกฎาคม 2564

สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน ครม. เคาะอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบโควิด ปลอดต้น ปลอดดอก 6 เดือน รีบสมัครด่วน สินเชื่อมีแค่ 2,000 ล้าน ใครบ้างมีสิทธิ

จากกรณีที่  คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบ โครงการ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน เพื่อเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม จากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ระลอกเดือนเมษยาน 2564  โดยเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นเงื่อนไขขอลดต้น และ ลดดอก โดยวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่สองแล้ว

 

รีบสมัครด่วน สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน มีแค่ 2,000 ล้าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลัง เปิดเผยว่า มาตรการเยียวยา สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านแต่ยังซื้อกลับบ้านได้ สำหรับมาตรการ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท  

ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านแต่ยังซื้อกลับบ้านได้ สำหรับมาตรการ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท  

 

โดย ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ เป็นต้น

เช็คเงื่อนไข “สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน” มีดังนี้

  • ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
  • ปลอดต้น-ดอกเบี้ย
  • ระยะเวลา 6 เดือนแรก

 

ผู้ได้รับสิทธิ

  • ผู้ประกอบการร้านอาหาร
  • ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ห้ามนั่งกินในร้าน
  • หาบเร่ แผงลอย

 

วงเงินสินเชื่อต่อราย 1 แสนบาท

  • สำหรับหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คาดจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการประมาณ 40,000 ราย วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท

 

หาบเร่ แผงลอย ปลอดชำระเงินต้น กู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท

  • สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่ ได้แก่ มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือโครงการอื่น ๆ ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเอง เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน