สธ.เเถลงด่วน รักษาโควิด ด้วยยาฆ่าพยาธิ "ivermectin"

30 มิ.ย. 2564 เวลา 5:10 น. 29.8k

กระทรวงสาธารสุข เตรียมเเถลงด่วน เรื่องการรักษาคนไข้โควิด-19 ด้วยยา "ivermectin"ยาในกลุ่ม"ยาฆ่าพยาธิ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 30 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวด่วน เรื่องการรักษาคนไข้โควิด-19 ด้วยยา "ivermectin"ยาในกลุ่ม"ยาฆ่าพยาธิ" ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า Ivermectin (ไอเวอร์เมคติน) เป็นยาฆ่าพยาธิ ซึ่งใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุจากพยาธิตัวกลม เช่น โรคพยาธิไส้เดือน โรคพยาธิตัวจี๊ด และโรคจากปรสิตบางชนิด เช่น โรคหิด หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ ใช้ในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ เป็นตวยาใช้รับประทาน 

อัพเดท: นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงว่า ยา Ivermectin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ และต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ

ยาไอเวอร์เม็กตินเป็นยาฆ่าพยาธิ ในต่างประเทศมีการศึกษาว่าช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 ในหลอดทดลอง ส่วนข้อมูลงานวิจัยว่าลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด 19 นั้น เป็นการศึกษาโดยการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับยาไอเวอร์เม็กตินในผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งหมดที่สืบค้นได้แล้วนำมาวิเคราะห์ผล แต่งานวิจัยที่รวบรวมมีวิธีการศึกษาแตกต่างกัน ใช้ปริมาณยาต่างกัน หรือมีการใช้ร่วมกับยาตัวอื่น จึงส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาทบทวนจึงสรุปว่าอาจจะลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด 19 ได้

ทั้งนี้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ผู้เชี่ยวชาญทั้งของกรมการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มีการหารือถึงองค์ความรู้เพื่อจัดทำแนวทางการรักษาโรคโควิด 19 ล่าสุดคือฉบับที่ 15 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จึงระบุในหมายเหตุว่า

“มีข้อมูลการศึกษาในหลอดทดลองเบื้องต้นว่า ยาไอเวอร์เม็กตินเสริมฤทธิ์กับยาฟาวิพิราเวียร์ แต่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย” จึงยังไม่ใช่การรักษามาตรฐาน การใช้ยานี้ขอให้เป็นไปตามดุลยพินิจหรือวิจารณญาณของแพทย์ เนื่องจากข้อมูลทางวิชาการยังไม่ชัดเจนและขัดแย้งกันอยู่

“กรมการแพทย์จึงร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ทำการศึกษายาไอเวอร์เม็กตินในผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่ กทม. เป็นการศึกษาในผู้ป่วยจำนวนหลักพันคนขึ้นไป โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาตามแนวทางมาตรฐาน คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ และอีกกลุ่มรับยาฟาวิพิราเวียร์ร่วมกับเพิ่มยาไอเวอร์เม็กติน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยขอย้ำว่าอย่าซื้อยานี้มาใช้เอง เนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้” นายแพทย์สมศักดิ์กล่าว 

แท็กที่เกี่ยวข้อง